Sterrenschool voor Ermelo, Putten èn Harderwijk

Foto:

Ook ouders uit Putten en Harderwijk (Drielanden) kiezen heel bewust voor de Sterrenschool. 

De Sterrenschool kan terugkijken op een mooi eerste schooljaar. 
Dat is de conclusie van schoolmanager Gert Westerik.
Het afgelopen seizoen (2012-2013) heeft de school nieuwe leerlingen mogen ontvangen die halverwege instroomden of na de zomervakantie overstapten. Opvallend is dat ouders niet alleen uit Ermelo, maar juist ook uit Putten en Harderwijk (Drielanden) heel bewust kiezen voor de Sterrenschool. 
Uit intern onderzoek is gebleken dat ouders vooral op het concept van de Sterrenschool afkomen. Ouders kiezen voor de flexibiliteit die de school biedt ten aanzien van begin en eindtijden, vakantie keuze,  maatwerk voor ieder kind en het christelijke klimaat.  
Veel ouders ervaren deze flexibiliteit als zeer positief. Men kan bijvoorbeeld plusuren sparen, om die op een later moment weer op te nemen. Zo kunnen ouders ook eens buiten het hoogseizoen op vakantie. Het continurooster geeft gezinnen meer rust.
“Je moet je voorstellen dat het een stuk rustiger is voor je kind en jezelf als je niet ook tussen de middag moet halen en brengen.” zegt Gert Westerik, manager van de school. Ook werkende ouders die bijvoorbeeld veel reistijd hebben en te maken hebben met files worden tegemoet gekomen. De school is een zogenaamd ‘kindcentrum’ en biedt naast het continurooster kinderopvang tussen 7.00-19.00 uur in hetzelfde gebouw.”
Manager Gert Westerik informeert ouders graag in een persoonlijk gesprek over deze bijzondere vorm van onderwijs. “Op 14 december organiseert de school een grote pleinmarkt, wellicht alvast een mooie gelegenheid om eens een kijkje te komen nemen en informeel kennis te maken met onze school!” aldus Gert.
Inmiddels zijn er in heel Nederland 7 Sterrenscholen van start gegaan. De Sterrenschool in Ermelo is gevestigd aan Pretoriusstraat 7.
Meer informatie over de Sterrenschool is te vinden op www.sterrenschoolermelo.nl.
Cookieinstellingen