Hulp uit Ermelo voor Phurulenke Disabled Project in Zuid-Afrika

Net als dat ze zich in Ermelo en omgeving inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking zodat de doelgroep een eerlijke kans krijgt, ijveren Ermeloer Wouter de Vries en partner Lili van Rhijn daarvoor ook in Zuid-Afrika.

Met fotoreeks

Wouter en Lili verblijven regelmatig in Zuid-Afrika en wilden iets terugdoen in ruil voor de gastvrijheid. In de zomer van 2014 deed zich die kans voor vertelt Lili. “We kwamen in contact met stichting Vrienden van Bambanani die zich inzet voor gezonde en veilige opvang van kinderen die nog niet naar het reguliere onderwijs gaan, en zeiden dat we iets voor mensen met een verstandelijke beperking wilden betekenen. In feite zie je ze trouwens bijna niet in dit soort Verweggistan-landen. Ze zijn er echter wel maar worden veelal weggestopt. Vaak wordt er niet voor ze gezorgd en gaan ze gewoon dood, want er heerst daar zoveel armoede.”

De coördinator van Bambanani liet Wouter en Lili kennismaken met een particulier initiatief in de township Mashishimale; het Phurulenke Disabled Project. Mashishimale ligt vlakbij de stad Phalaborwa, in de buurt van het Krugerpark in het noordoosten van Zuid-Afrika.

53EN Pr8

“Binnen het Phurulenke Disabled Project werden op het moment dat wij met hen in contact kwamen (juli 2014) gedurende 3 dagen per week 10 mensen met een verstandelijke beperking opgevangen door een groepje zeer toegewijde vrijwilligers. Zij hadden slechts beschikking over een ruimte van 3×3 meter, die alleen maar gebruikt kon worden om materialen in op te bergen. De opvang van deze mensen gebeurde in de open lucht, waardoor de zorg voor de gezondheid en de begeleiding van de cliënten moeilijk vorm te geven was. Voedselbereiding gebeurde noodgedwongen in de openlucht, hetgeen gevaar opleverde voor de aanwezige cliënten en bij slecht weer niet uitgevoerd kon worden. Er was slechts 1 toilet (geen flush) aanwezig, waardoor hygiëne niet te waarborgen was. Er was geen elektriciteit of stromend water aanwezig.”

Het project sprak Wouter en Lili erg aan. “Wij wilden graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de situatie voor deze kinderen/mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Vrienden van Bambanani besloot tegelijkertijd om deze opvang in hun programma op te nemen. Inmiddels worden ongeveer 20 cliënten opgevangen, zijn zij 5 dagen per week geopend, is het dagprogramma verbeterd en worden zij in de voedselvoorziening geholpen. Echter, de huisvesting van het Phurulenke Disabled Project is nog niet verbeterd.”

De huisvesting voor de dagopvang van de cliënten voor de rekening nemen was net iets voor Wouter en Lili. “Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. We hebben een projectplan gemaakt en beloofd voor geld te zorgen voor het gebouw door financiële bijdragen van sponsoren en diverse fondsen. Op het moment staat de teller op 70.000 euro en hebben we nog ongeveer 10.000 euro nodig om de huisvesting te realiseren.”

Als alles meezit moet in januari 2016 de schop de grond in voor een volwaardig gebouw dat zoveel mogelijk door de plaatselijke bedrijven wordt gebouwd. De huisvesting gaat 2 opvanglokalen tellen, kantoor, zieken- en behandelkamer waar op termijn een praktijk voor logopedie en fysiotherapie wordt gevestigd, invalide-toilet met douche, een kamer voor de terreinbewaker, een grote keuken en sanitaire voorzieningen.

Daar blijft het niet bij als het aan Wouter en Lili ligt. Zo willen ze ook meewerken om invulling te geven aan de vormen van dagbesteding. “We willen ons vooral richten op wat ze wel kunnen. Hen praktische vaardigheden aanleren zodat ze trots op zichzelf kunnen zijn.” Cliënten van een hoger niveau gaan naar een school in Phalaborwa die destijds is opgezet door de Rotary voor mensen met een verstandelijke beperking. “Maar zodra ze zijn uitgeleerd kunnen ze terugkomen naar het Phurulenke Disabled Project voor eenvoudige baantjes.”

Ook worden de mogelijkheden onderzocht in hoeverre en op welke wijze ’s Heeren Loo haar expertise kan overdragen aan de begeleiders van de cliënten van het Phurulenke Disabled Project.

Wie meer wil weten over het project en/of een financiële bijdrage wil doen kan contact opnemen met Wouter en Lili via: 06 417 43 603. Zie ook facebook.com/vrienden.bambanani. Daarnaast maken de mensen met een beperking van het Phurulenke Disabled Project armbandjes die verkrijgbaar zijn bij Proeverij De Ontmoeting aan de Stationsstraat 113 door 5 euro te doneren. De opbrengst wordt besteed aan het project.

Reacties

Cookieinstellingen