Nieuwe voorzitter wil meer aandacht voor Alzheimer Café Ermelo

Na acht jaar in het bestuur van Alzheimer NW-Veluwe actief te zijn geweest, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter, zitten de twee termijnen voor Albert Buring erop. Dick Bosman neemt het stokje van hem over.

Van huis uit is Dick jurist. Naast het voorzitterschap houdt hij regionale belangenbehartiging onder zijn hoede. Zijn werkzaamheden als secretaris legt hij neer om voldoende tijd te hebben voor zijn nieuwe taken.

Over de plannen voor 2016 vertelt hij het volgende: “We willen zichtbaarder worden voor het groeiend aantal mensen met dementie en hun naasten, zodat zij weten waar zij terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Dat er een Alzheimer Café Ermelo is, is wel bekend maar wat daar precies gebeurt is minder bekend.”

“Ik wil ik een misverstand uit de weg ruimen. Het Alzheimer Café is géén kroeg, maar een veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, voor mantelzorgers, familie en belangstellenden.”

Dementie is voor velen een doembeeld: nu is mijn leven kapot ! Maar bij mensen met deze hersenziekte vervaagt de angst voor de toekomst gaandeweg, zeker bij de ziekte van Alzheimer. Het zijn meer de mantelzorgers die lijden. Vandaar het gezegde ‘hij heeft dementie …. zij lijdt eraan’. In het Café wordt vooral gekeken naar wat er nog wél kan in plaats van wat er niet meer kan.

“Er worden onderwerpen behandeld als: is het vergeetachtigheid of dementie, gedragsveranderingen, juridische kwesties, de gevolgen voor mantelzorgers en wat te doen als thuis wonen niet meer gaat . Voor bijna iedere bijeenkomst wordt een deskundige uitgenodigd. Daar worden vragen aan gesteld die bij de mantelzorgers leven. Medische termen worden vermeden of uitgelegd, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. In het Café worden mantelzorgers geholpen te denken vanuit de wereld van dementie.”

“Je kunt bijvoorbeeld samen nog steeds van de feestdagen genieten als je je partner laat meebeslissen over de manier waarop je die wilt vieren. Houd het simpel, zo voorkom je stress. Als het traditie is dat de kinderen de jaarwisseling bij vader en moeder vieren, kun je aan de kinderen vragen de boodschappen te doen. Als je oud- en nieuwjaar deze keer bij oom Jan wilt vieren, vraag dan hoe je partner daarover denkt. Breng het ruim van tevoren ter sprake zodat je je partner er niet op het laatste moment mee overvalt. En herinner hem er af en toe aan.”

De maandelijkse bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw De Baanveger, IJsbaanweg 45 in Ermelo en duren 1,5 uur inclusief een half uur pauze. Veel bezoekers komen om met elkaar te praten, ervaringen uit te wisselen en elkaar tips te geven. “Voor mantelzorgers is Alzheimer Café Ermelo een belangrijk houvast. De bijeenkomsten zijn gratis en aanmelden is niet nodig.”

Informatie over het Café verstrekt Greetje Smid, alzheimercafeermelo@gmail.com en 0341-354461.

Mensen die belangstelling hebben voor de vrijwilligersvacature van secretaris kunnen een mailtje sturen naar nwveluwe@alzheimer-nederland.nl of bellen met Dick Bosman op 06-52526467.

Reacties

Cookieinstellingen