Eerste SamSam Familiehuis staat in Ermelo

Per 1 september 2015 is het eerste Familiehuis in Nederland gestart, Familiehuis SamSam in Ermelo. Een Familiehuis is een nieuwe woonvorm voor jong volwassenen vanaf 23 jaar met een (licht) verstandelijke beperking met langdurige zorg en/of verblijf. Het betreft langdurige of permanente plaatsing vanuit zorgzwaartepakket (ZZP) 4 – 7. Familiehuis SamSam is een pilot binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

In een Familiehuis staat het dagelijks leven centraal. Voor iedere bewoner wordt gezocht naar een vorm van leven en werken die aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Een vaste begeleider woont ook in het Familiehuis, eventueel met het eigen gezin. Kleinschaligheid, aandacht voor elk individu en maatwerk in begeleiding, gecombineerd met het gewone leven.

Familiehuis SamSam is een zelfstandig ondernemerschap van Marian Kerklaan, in samenwerking met zorgaanbieder ‘s Heeren Loo en Gezinshuis.com. Familiehuis SamSam biedt ruimte voor vier jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van 16 tot 30 jaar.

Aan het roer van het Familiehuis: Marian Kerklaan
Met haar brede ervaring in de zorg, opleidingen, trainingen en levenservaring is zij als geen ander in staat de jongeren een stabiel thuis te bieden. “Ik hou van een goede sfeer, goede energie en humor, een omgeving waarin jongeren positieve ervaringen kunnen opdoen. Mijn doel is het bieden van veiligheid, rust en stabiliteit in het dagelijkse leven, zodat jongeren kunnen groeien en zich kunnen ontwikkelen in een kleine woonsetting.”

Een initiatief van Gezinshuis.com
Gezinshuis.com biedt een ondernemende en eigentijdse franchiseformule voor familiehuizen. Gerard Besten, oprichter van Gezins¬huis.com, onderschrijft het belang om talenten te benadrukken en te ontwikkelen. “Iedereen heeft talenten. Het is van belang de talenten in kaart te brengen en deze tot zijn recht te laten komen in passende activiteiten, welke het leven van iedere bewoner completer maken. Een Familiehuis biedt hiervoor de benodigde rust, ruimte en professionaliteit.”

Vaste plek
’s Heeren Loo geeft de zorg het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Maar soms gaat dit niet. Dan kan een Familiehuis een thuis bieden. Zo kan een jongere of jongvolwassene opgroeien in een zo gewoon mogelijke gezinssituatie. Een vaste plek waar zij altijd terecht kunnen.

Beschikbare plaatsen
Er zijn op dit moment nog plaatsen binnen Familiehuis SamSam beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met het Klantcontact van ’s Heeren Loo Ermelo via 088-0367 030 of klantcontact.ermelo@sheerenloo.nl
Meer informatie
Neem voor inhoudelijke informatie over Familiehuis SamSam contact op met Marian Kerklaan via FamiliehuisSamSam@kpnmail.nl Voor meer informatie over de franchise formule voor familiehuizen kunt u terecht bij Gezinshuis.com via 0342-450 253.

Reacties

Cookieinstellingen