Maatschappelijk middenveld Ermelo prijst Klup app, maar…

Het Rode Kruis Ermelo presenteerde gisteravond, woensdag 21 oktober, Klup; de applicatie om op een leuke en eenvoudige manier in contact te komen met mensen in de buurt om samen iets leuks te ondernemen.

In de eerste instantie richt het Rode Kruis Ermelo zich op de doelgroep ouderen om de zelfredzaamheid te vergroten en de eenzaamheid te verminderen. Van ouderen wordt immers verwacht dat zij zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar lang niet elke oudere beschikt (meer) over een groot sociaal netwerk. “Hoeveel mensen zijn er niet op zoek naar contact,”, verwoordden Michelle en Michiel, die in samenwerking met het Rode Kruis Ermelo de Klup app ontwikkelen en Ermelo hebben uitgekozen als testgemeente zodat er vanaf 1 januari 2016 massaal kan worden geklupt, “Kijk maar eens op de prikborden van de supermarkt, in de krant tot op de website van de ANBO.”

Hoewel de KLUP app nog volop in ontwikkeling is staat de gebruiksvriendelijkheid voorop. Want voor ouderen moet het een fluitje van een cent zijn de app te downloaden, een profiel aan te maken om vervolgens iemand in de buurt te vinden om een leuke activiteit te ondernemen. Wat kan variëren van ergens gezellig een kopje koffie drinken, een spelletje doen, winkelen tot naar het theater.

De bijeenkomst in de brandweerkazerne mocht zich verheugen in een grote belangstelling van het maatschappelijk middenveld. Zo was de politieke partij BurgerBelangen Ermelo vertegenwoordigd, Buurtzorg Ermelo, Verian Thuiszorg, Humanitas, het Nederlandse Rode Kruis, praktijkondersteuning huisartsen tot Welzijn Ermelo. Ze toonden zich aangenaam verrast door het nieuwe fenomeen, wel waren er vragen en twijfels.

Hoewel de initiatiefnemers verzekerden dat de doelgroep veel in de weer is met tablets en smartphones, was niet iedereen daarvan overtuigd. Hier is rekening mee gehouden. Het staat dan ook op de rol om ouderen trainingen te geven met onder meer de medewerking van leerlingen van Chr. College Groevenbeek, als onderdeel van de Maatschappelijk Stage.

Daarnaast werd de doelgroep als kwetsbaar gekwalificeerd en vroegen sommigen zich af hoe veilig het gebruik van de Klup app gaat worden. De ontwikkelaars zijn van plan dit zo optimaal als mogelijk te waarborgen door gebruikers goed voor te lichten én met het gebruik van pop-ups. Aan een gebruiker zal bijvoorbeeld worden geadviseerd nooit NAW gegevens prijs te geven in het Kluphuis, de chatroom van de app waar gebruikers kunnen chatten met de door hun gekozen Kluppers om een afspraak te maken. Ook zal worden aangeraden om af te spreken op een openbare plaats/locatie waar andere mensen zijn.

Het Rode Kruis Ermelo kreeg bovendien de nodige tips om de app nog meer ‘op te tuigen’, zodat ouderen bijvoorbeeld weten wat er allemaal aan activiteiten plaatsvindt. Het bestuur houdt de Klup app echter liever zo basic mogelijk omdat, als de doelgroep eenmaal massaal het tablet/smartphone gebruik onder de knie heeft, dit zelf kan opzoeken. De Klup app wordt hooguit gekoppeld aan lokale ondernemers voor een aanbieding voor de doelgroep.

De Klup app is overigens genomineerd door het Samen Sterker Fonds van Rabobank Randmeren. Klup kan hiermee €22.500 winnen en zal met dat geld de app actief uitrollen over alle ‘kernen’ die vallen onder Rabobank Randmeren. Een onderdeel van de wedstrijd is zoveel mogelijk likes verzamelen. Help het Rode Kruis Ermelo door de Facebook pagina van Klup te liken. Klup is immers een project dat een positieve impact kan hebben op de samenleving.

Zie ook rodekruisermelo.nl en kluppen.nl

Banner Telgterpoort 300x250

 

 

Reacties

Cookieinstellingen