Alzheimer Café Ermelo wil de zorg verbeteren

Coördinator van Alzheimer Café Ermelo Greetje Smid roept inwoners van Ermelo en Putten op om over hun ervaringen met de gemeente te praten op de maandelijkse bijeenkomst in De Baanveger, IJsbaanweg 45 in Ermelo.

Op donderdag 5 november staat het Café in het teken van de veranderingen in de zorg waar mensen met dementie en hun mantelzorgers mee te maken hebben. Gemeentes hebben de taak ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente naar wat mensen nog zelf kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de gemeente onder andere verantwoordelijk voor de dagbesteding, huishoudelijke hulp en woningaanpassingen.

Daarnaast kunnen mensen via de zorgverzekering (ZVW) thuis persoonlijke verzorging en advies krijgen. Ook de inzet van de wijkverpleegkundige en de casemanager is erop gericht om het thuis zo lang mogelijk vol te houden. En als het thuis echt niet meer lukt dan is verhuizen naar bijvoorbeeld een verpleeghuis mogelijk. Hiervoor geldt de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ) voor intensieve zorg en verblijf in een instelling.

Greetje Smid vertelt: “Alzheimer Nederland houdt goed in de gaten hoe deze veranderingen uitpakken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. We willen weten of er iets in de zorg is veranderd. Zo ja, wat dan? En welke gevolgen heeft dat? We willen de bezoekers aan het Café vragen naar hun ervaringen. Is er bijvoorbeeld contact geweest met de gemeente? En hoe is dat verlopen? Aan welke professionele ondersteuning heeft de mantelzorger behoefte en hoe wordt deze hulp beoordeeld? Hoe belast en ondersteunt voelt de mantelzorger zich? En welke ondersteuning krijgt de mantelzorger van het eigen netwerk en de gemeente?”

“De ervaringen worden anoniem verwerkt in een verslag; zeg maar een dementiemonitor. Deze monitor wordt onder meer gebruikt in gesprekken met de gemeente. We gaan met regionale belangenbehartigers langs bij wethouders en medewerkers van gemeentes om aandacht te vragen voor de behoeften van mensen met dementie. Om gemeentes te helpen, heeft Alzheimer Nederland de website www.pakdehandschoenop.nl in het leven geroepen. Deze website bevat tips, voorbeelden en een handreiking voor gemeentebestuurders en -ambtenaren. Tevens wijzen we andere belangrijke partijen op de uitkomsten met als doel deze in hun beleid te gebruiken zoals zorgaanbieders, verzekeraars, politici en beleidsmakers.”

De gratis toegankelijke bijeenkomst op 5 november duurt van 19.30 – 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Wendy Werkman van Alzheimer Nederland zal kort de veranderingen in de zorg toelichten en vertellen wat er tot nu toe uit onderzoek naar voren is gekomen. Belangstellenden die meer willen weten over de veranderingen in de zorg of hun verhaal willen delen zijn van harte welkom.

Meer informatie verstrekt Greetje Smid, 0341-354461 en alzheimercafeermelo@gmail.com.

Banner Telgterpoort 300x250

Reacties

Cookieinstellingen