Diamant Top zet ondernemers aan tot samenwerken

Met bijna 200 belangstellenden uit de hele regio en een aansprekend programma was de Diamant Top op vrijdag 9 oktober een succes.

Na afloop van de presentaties waren veel ondernemers doordrongen van het modern ondernemerschap en wat het voor hen gaat betekenen. In De Heerd in Heerde werden tal van contacten gelegd. Dat is ook de belangrijkste doelstelling van De Diamant van Midden-Nederland; meer samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen bedrijfsleven, onderwijs en lokale overheden tot stand brengen.

Joost Fraanje, voorzitter stuurgroep De Diamant, is zeer tevreden. “In nog geen jaar tijd is De Diamant uitgegroeid tot een dynamische beweging. Heel veel ondernemers en organisaties sluiten zich aan. Dat vormt een krachtig fundament voor dit samenwerkingsverband dat is opgericht om de regionale economie te versterken.”

Niets doen is geen optie
De supersnelle technologische ontwikkelingen hebben effecten op de manier van ondernemen. Spreker Randall van Poelvoorde (Robots.nu) maakte duidelijk dat elke stap in de technische ontwikkeling een verdubbeling van de mogelijkheden oplevert. “De smartphone die we nu allemaal gebruiken, heeft al een grotere rekenkracht dan de complete apparatuur waarmee de NASA in 1969 het ruimtevaartprogramma uitvoerde. Technologie wordt steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper. Wie de focus blijft houden op het bestaande product en puur winst maken, verliest de aansluiting. Ondernemers moeten daarom continu in de gaten houden waar hun klanten behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld door online webshop en lokale winkel te combineren”. Banketbakkerij Kamphorst uit Heerde heeft hier duidelijke ambities bij.

Zoek onwaarschijnlijke partners om te innoveren
De snelheid van nieuwe technologieën vereisen nieuwe businessmodellen. De klanten en concurrentie hoeven ook niet langer uit de regio te komen. Voor innovaties is lef nodig om te leren en te experimenteren. Verrassende samenwerkingen met onwaarschijnlijke partners kunnen leiden tot onverwachte successen. Bijvoorbeeld door twintigers te betrekken bij innovaties of de samenwerking te zoeken met onderwijsinstellingen.

Veelvoud aan kansen
Volgens Joost Fraanje is de Noord-Veluwe plus Zeewolde de grootste ‘kansregio’ van Nederland. “Met behoud van de eigen identiteit zijn veel mogelijkheden aanwezig om de innovatiekracht te versterken en daarmee kansen te benutten. Verbindingen zijn daarvoor essentieel. De Diamant wil iedereen van het enorme belang daarvan doordringen. Er is geen toekomst meer voor solisten.” Innovatieve ondernemers uit de regio gaven tijdens de Top op de ‘beursvloer’ hier goede voorbeelden van.
Projecten en innovatiecentrum
Naast het organiseren van netwerk- en interactieve bijeenkomsten, komen onder de vlag van De Diamant uiteenlopende projecten tot stand. Met de nadruk op duurzaamheid, het vergroten van de innovatiekracht en het verhogen van de arbeidsdeelname en het kennisniveau in de regio. De Diamant opent in komend jaar een innovatiecentrum met ‘fieldlabs’ bij bedrijven als een uitnodigende kennispoort voor ondernemers, onderwijsinstellingen en talenten.

Banner Doppenberg Zonwering

Reacties

Cookieinstellingen