Vrienden van Calluna Ermelo start enquête voor behoud van zwembad

Het collectief Vrienden van Calluna vreest voor de toekomst van het zwembad. Met het uitschrijven van een enquête wil het collectief de mening polsen van de doelgroep.

De enquête ligt prominent op de balie van zwembad Calluna en vraagt dringend de aandacht voor het volgende:

De ‘Vrienden van Calluna’ willen graag uw mening weten
Er gaat in de komende tijd het nodige veranderen bij zwembad Calluna, waarbij er twee opties zijn. Wat is uw keuze?

 • 1. Renovatie van het bestaande zwembad, dat dan in zijn huidige vorm zal blijven bestaan
  (kosten ongeveer 2,5 miljoen euro).
 • 2. Nieuwbouw van een sober zwembad, zonder recreatief deel.
  (kosten ongeveer 6,5 miljoen euro).

De ‘Vrienden van Calluna’ kiezen voor optie 1. Jan Jaap de Groot, Marian v.d. Kruit, Bram Burggraaff
——————————————————————————————-
Wanneer u zich wilt aansluiten bij de ‘Vrienden van Calluna’, graag onderstaande gegevens invullen.
Naam: ………………………………………………………
Emailadres: ……………………………………………….
Telefoonnummer: ………………………………………
————————————————————————-
U kunt het enquête-formulier afgeven aan de balie van zwembad Calluna of een mail sturen naar bramburggraaff@gmail.com

Het initiatief is in feite koren op de molen van wethouder Laurens Klappe, de verantwoordelijk wethouder. Aan de vooravond van de daadwerkelijke discussie over zwembad Calluna begin 2016, zei hij tijdens de commissie Samenleving en Maatschappij op 17 juni erg waarde te hechten aan de mening van onder meer de samenleving en de gebruikers. Bovendien werd een krediet van een ton aan euro kostend onderzoek gevraagd dat uitsluitsel moet geven naar wat de beste optie is voor het zwembad cq sporthal. Begin 2016 zal duidelijk worden welk advies het onderzoek voorlegt aan het college.Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Vrienden van Calluna, in het leven geroepen door Jan Jaap de Groot, Marian van der Kruit en Bram Burggraaff,  wordt goed op de hoogte gehouden door de gemeente. Uit onderhoud met wethouder Klappe en de heer P. Louwerse van het onderzoeksbureau maken ze op dat de toekomst van Calluna is teruggebracht naar twee plannen.

 • Renovatie van het huidige bad, kosten 2 á 3 miljoen euro.
 • Nieuwbouw van een sober zwembad zonder recreatief gedeelte, kosten 6 á 7 miljoen euro.

Hoewel Vrienden van Calluna het actieplan nog even onder de pet wilde houden, in afwachting tot begin 2016, zetten uitlatingen van wethouder Klappe in de media het collectief op scherp. “Hoewel hij zegt dat alle opties nog openstaan proeven wij uit zijn uitspraken dat zijn voorkeur uitgaat naar nieuwbouw van een sober zwembad zonder recreatief gedeelte. Daarom hebben wij als Vrienden van Calluna met de enquête het initiatief genomen ook onze voorkeur uit te spreken.” Als collectief pleiten zij voor de renovatie van het bestaande zwembad. “Wij vinden het goed zoals het nu is en gaan voor een renovatie van het huidige zwembad. Want niemand staat volgens ons te wachten op alleen een 25-meterbad.”

Volgens Vrienden van Calluna is iedere gebruiker van het zwembad heel blij met de combinatie van enerzijds baantjes trekken of bezig zijn in een doelgroep, en anderzijds de mogelijkheid tot ‘zwem’recreatie. “Het  is een groot voordeel, dat men ook in zwembad Calluna terechtkan, wanneer het 25-meterbad bezet is. Men kan dan gebruik maken van het recreatieve gedeelde. Daardoor heeft Calluna ruime openingstijden. Daarnaast is het zwembad kindvriendelijk, zeer geschikt voor ouderen en gehandicapten, betaalbaar, schoon en is het personeel uitermate bekwaam en vriendelijk.”

Zwembad Calluna is alles behalve luxe subtropisch zwembad vindt Vrienden van Calluna. “Het is maar een gewoon zwembad met een 25-meterbad en een klein recreatief gedeelte waar heel veel mensen dagelijks gebruik van maken en een belangrijke maatschappelijke functie heeft.” Ook zouden de kosten van zwembad Calluna de gemeenschap veel te veel geld kosten.

“Men gaat volgens ons volledig voorbij aan het grote maatschappelijk belang voor ouderen, ouders met jonge kinderen, doelgroepen, militairen, schoolkampen, scholen en kinderen. Gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, wegen, gemeentelijke diensten, dus ook zwembaden kosten nu éénmaal geld. Neem bijvoorbeeld de herinrichting van de Stationstraat in Ermelo, een project van 12 miljoen. Daarbij vergeleken is de renovatie van een gemeenschapsvoorziening als zwembad Calluna na 40 jaar van rond de 2 miljoen toch zeker geen overbodig luxe. Daar betalen de burgers tenslotte hun belasting voor.”

Hoewel de enquête de invuller twee opties laat onderbouwt Vrienden van Calluna optie 1 om de volgende redenen:

 • Ermelo dreigt een historische fout te maken. Het raakt een uniek zwembad kwijt met een belangrijke sportieve, recreatieve en sociale functie.
 • Nieuwbouw gaat 5 miljoen meer kosten dan renovatie. Hoe moet dat enorme bedrag terug verdiend worden. De personeelskosten en energiekosten gaan wellicht naar beneden, maar daar staat een enorme terugloop van het aantal recreatieve bezoekers tegenover. Voorbeeld: Nu zijn er op zondag regelmatig honderden bezoekers. Wij gaan er vanuit, dat bezoekers in de toekomst niet massaal naar een 25 meterbad komen. In plaats daarvan zullen zij kiezen voor een zwembad, dat wel recreatieve mogelijkheden biedt.
 • Bij nieuwbouw komen de ruime openingstijden onder druk te staan. Wanneer het 25-meterbad bezet is door doelgroepen, dan kunnen andere bezoekers er niet terecht.

 

Reacties

Cookieinstellingen