Care Academy Veluwe klaar om te starten

Gezamenlijk ontwikkelde opleidingen door zorg- en welzijnsorganisaties én het onderwijs. Dat was de droom toen een aantal organisaties startte met de Care Academy Veluwe.

Nu is het zover: de Care Academy Veluwe biedt scholing en bijscholing aan studenten en medewerkers in de zorg. De unieke samenwerking tussen onder andere ROC Landstede, Hogeschool Windesheim, de ’s Heeren Loo Zorggroep, Bartiméus en andere zorgorganisaties maakt het mogelijk om alles wat studenten/leerlingen leren – theorie en praktijk– direct te laten aansluiten: uit de praktijk doe je vragen op, onderwijscoaches en trainers helpen je het antwoord te vinden. Zodat cliënten ontvangen wat ze in de huidige maatschappij nodig hebben.

Nieuw leerconcept
De scholing bestaat niet meer uit lessen met vaste programma’s: het gaat om workshops en leer coaching gerelateerd aan de vragen van studenten. Elke student of cursist volgt daardoor een eigen ontwikkeltraject, gebaseerd op diens (werk)situatie en ontwikkelfase. Hiermee wil Care Academy de creativiteit en ondernemende houding van studenten stimuleren. Want cliënten hebben sterke ondersteuningspartners nodig om hen zoveel mogelijk naar zelfredzaamheid en autonomie te helpen.

Hoe ziet het opleidingsprogramma eruit?
De Care Academy heeft geen eigen schoolgebouw. Het leren en werken vindt vooral plaats op de werkvloer van de samenwerkende zorg- en welzijnsorganisaties. Leerlingen krijgen begeleiding van onderwijscoaches van ROC Landstede en Hogeschool Windesheim. Het programma biedt drie pijlers:
• Praktijkgerichte MBO opleidingen in de zorg & welzijnssector
• Bij- en nascholing en maatwerkonderwijs voor medewerkers
• Zorg ethisch laboratorium: ervaringsgericht leren, de ethische kanten van het zorg ontvangen aan den lijve ervaren en bespreken

Burgemeester Hoogendoorn op werkbezoek
Op maandag 14 september 2015 bracht Burgemeester Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan ’s Heeren Loo locatie Ermelo om zich te laten informeren over alle ontwikkelingen rond de Care Academy Veluwe. De gemeente Oldebroek is een van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV). Samen met de gemeenten werkt RNV aan de ontwikkeling van dit gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Samenwerking en innovatie
De Care Academy biedt een bruisend platform voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Noord-Veluwe. Een platform waar samenwerking, kennisdeling en innovatie plaatsvindt. In het opleidingsprogramma is er veel aandacht voor ICT en digitale communicatie. Het doel is om de digitale wereld steeds meer te integreren in het beroep van de zorgprofessional. Doe meer met minder: dat kan met behulp van slimme apps en zorgdomotica-toepassingen.

Nieuwe rol voor zorgmedewerkers
Elke organisatie heeft een deel van de puzzel in handen. Het onderwijs heeft behoefte aan de actuele ervaringen van dit moment in de zorg- en welzijnssetting. De zorg heeft vervolgens goed onderwijs nodig om professionals op te leiden. De samenwerking maakt de cirkel rond.

Samen sterk
Alle samenwerkingspartners hebben ruimte gemaakt voor dit nieuwe leerconcept; ook al is dat best lastig in tijden van bezuiniging en krapte. Door juist krachten te bundelen en expertise te delen, is er efficiëntere besteding van middelen en meer ruimte voor innovatie. De deelnemende organisaties geven hiermee dus zelf vorm aan het gedachtegoed van de participatiesamenleving.

Geïnspireerd het nieuwe studiejaar in
Begin september startte wederom een nieuw studiejaar voor de Care Academy. Voor de nieuwe groep was er een speciaal introductieprogramma als eerste opleidingsdag. De studenten, medewerkers, coaches en docenten maakten al zeilend die middag nader kennis met elkaar. Met de wind in de zeilen starten zij nu hun nieuwe carrière als zorgprofessional.

Samenwerkingspartners Care Academy Veluwe:
’s Heeren Loo, ROC Landstede, Hogeschool Windesheim Flevoland, Bartiméus, InteraktContour, Careander, Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe, ICare, Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven, Regio Noord-Veluwe, Ziekenhuis St. Jansdal.

Care Academy Veluwe is mede mogelijk gemaakt dankzij financiering van de Provincie Gelderland.

Zie ook www.careacademyveluwe.nl

Reacties

Cookieinstellingen