Strijd aanbinden met internetshoppen

Foto:

Henk van Malkenhorst gaat zijn kennis en charisma inzetten om winkelgebied beter op de kaart te zetten.

Dit doet de 63-jarige Henk van Malkenhorst in de functie van voorzitter Stichting Centrummanagement. Het gaat om een onafhankelijke stichting met als doel het dorpscentrum aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers én winkeliers die zich er willen vestigen. Een actie waar ondernemers, gemeente Ermelo en allerlei andere partijen al jaren druk mee zijn.
Het vernieuwde centrum moet onder meer het internetshoppen aftroeven, een trend die vooral de laatste jaren een hoge vlucht neemt. 
Henk van Malkenhorst: “In mijn werkzame leven ben ik onder meer actief geweest in de bouwsector. Intussen zet ik me al ook enige tijd in op maatschappelijke terreinen, onder meer voor onze eigen Ermelose samenleving en vanaf nu ook voor de ondernemers in het centrum. Als bruggenbouwer en vanuit mijn resultaatgerichte ambitie mag ik in de komende jaren mijn bijdrage leveren aan een ‘Beter Ermelo’.
Ook Ondernemersvereniging Ermelo (OVE) is overtuigd van de positieve effecten van centrummanagement. Namens de OVE nemen voorzitter Dick van Leeuwen en Renée de Graaf zitting in het stichtingsbestuur. Samen met Henk van Malkenhorst en nog een aantal collega-ondernemers gaan zij zich inzetten voor stevige, onderlinge samenwerking; en bijdragen aan een economisch goed renderend centrum van Ermelo, met concrete omzetverhoging voor ondernemers door meer (regionale) bezoekers die langer in het centrumgebied verblijven en meer besteden.
Jan van den Bosch, wethouder gemeente Ermelo, is blij met de invoering van centrummanagement in Ermelo: “De voorzitter van Stichting Centrummanagement kan meteen aan de slag. Denk aan de oprichting van de stichting zelf, het ‘bemensen’ van het stichtingsbestuur en het aannemen van een centrummanager. Zodat begin volgend jaar centrummanagement echt van start kan gaan met allerlei projecten om ons dorpscentrum nog levendiger, gezelliger en attractiever te maken.”
Stichting Centrummanagement
Op 28 november 2013 besloot de gemeenteraad reclamebelasting te heffen in het centrumgebied van Ermelo voor de periode 2014 tot en met 2016. Via een subsidiebeschikking gaat de opbrengst naar een ondernemersfonds. Uit dit fonds worden de activiteiten van Stichting Centrummanagement betaald. Gemeente Ermelo draagt bij aan dit fonds door het beschikbaar stellen van in totaal € 100.000,–. 
Stichting Centrummanagement zet zich in voor een Beter Ermelo, voor een bruisend centrumgebied via projecten rond Samenwerking – Marketing, promotie en evenementen – Inrichting, beheer bereikbaarheid en parkeren – Branchering en leegstandsbestrijding. De Stichting is een samenwerking tussen alle winkeliers en ondernemers uit het gebied en partners als de VVV en gemeente Ermelo. 
In januari 2014 ondertekenen OVE, gemeente Ermelo en Stichting Centrummanagement een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd conform de uitgangspunten zoals opgenomen in het Businessplan Centrummanagement. 
Cookieinstellingen