Voor CDA Ermelo is de maat vol

Foto:

CDA-fractie wil dat wethouder Esther Verhagen om tafel gaat met Horsterwegbewoners.

Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad ruim drie weken terug duidelijk richting heeft gekozen met de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeer- en VervoersPlan Ermelo (GVVP), is er nog steeds geen open gesprek geregeld tussen de Belangengroep Horsterweg en bewoners van de Horsterweg. 
Dat zegt de fractie van CDA Ermelo
CDA-raadslid Dick ter Brake: “Er staat slechts een voorlichtingsbijeenkomst gepland op 20 januari 2014.”
Net als tijdens de raadsvergadering van 28 november dringt het CDA Ermelo er bij het college van burgemeester en wethouders op aan om op korte termijn het gesprek aan te gaan met de belanghebbenden. Een mening die wordt gedeeld door meerdere partijen. 
De CDA-fractie heeft het college de volgende vraag gesteld: 
‘Waarom is er nog geen gesprek aan tafel geregeld tussen wethouder Verhagen en de om- en aanwonenden van de Horsterweg en de Belangengroep Horsterweg?
Wij zouden hier graag op korte termijn een antwoord op willen hebben’.

Belangengroep Horsterweg heeft al eerder aangegeven zich gefrustreerd te voelen door de houding van het college. 
Op haar website schrijft de Belangengroep: 
‘De grote burgerparticipatie is een luchtbel gebleken. En het onderzoek naar de Julianalaan heeft geen nieuwe feiten opgeleverd. De conclusie die het college heeft getrokken wordt niet gedragen door de bewoners van de Julianalaan en ook niet door de Belangengroep. De beperkte openstelling betekent vrijwel geen ontlasting voor de Horsterweg. Het heeft alleen zin als ook de Nassaulaan erbij wordt betrokken, zodat het verkeer kan doorstromen. 
Het lijkt erop dat de wethouder steeds opnieuw argumenten zoekt om de Horsterweg te omzeilen. Bewust wordt de Belangengroep Horsterweg gemeden’.


Cookieinstellingen