Drie jaar nadat Brandon werd vastgezet

De nieuwe VIC/IC Workhome van ’s Heeren Loo locatie Ermelo zijn vandaag geopend.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en bestuursvoorzitter Paul de la Chambre hebben vandaag de nieuwe VIC/IC Workhome van ’s Heeren Loo locatie Ermelo geopend. Een bijzondere gebeurtenis, omdat deze locatie bijna drie jaar geleden in het nieuws kwam na beelden van de verstandelijk beperkte Brandon die regelmatig aan een tuigje werd vastgezet. Deze gebeurtenis leidde binnen alle locaties van de ’s Heeren Loo Zorggroep tot een versnelling in het proces om vrijheidsbeperkingen af te bouwen.
De Staatssecretaris en Bestuursvoorzitter onthulden tijdens de opening samen een gedenksteen om stil te staan bij dit bijzondere moment. In zijn toespraak stond staatssecretaris van Rijn stil bij de voelbare en merkbare verandering die de organisatie en haar medewerkers de afgelopen jaren hebben doorgemaakt om vrijheidsbeperkingen terug te dringen. Dat vergt durf en moed van medewerkers en bestuur, onderstreepte Van Rijn. De opening van de VIC/IC workhome in Ermelo staat symbool voor een enorme cultuurverandering binnen ’s Heeren Loo Zorggroep.
‘Net zo vrij als jij!’
De afgelopen jaren heeft ’s Heeren Loo Zorggroep zich zeer intensief bezig gehouden met de vraag hoe zij de behandeling van en zorg voor mensen met complexe zorgvragen het beste vorm kan geven. Naast de methodische aspecten van zorg, investeerde de zorggroep ook in scholing en opleiding van medewerkers. En was er natuurlijk heel veel aandacht voor het afschaffen van vrijheidsbeperkingen tijdens de campagne ‘Net zo vrij als jij!’. Vanuit passie, onvoorwaardelijke betrokkenheid en met inzet van veel medewerkers is er nu wederom een prachtig gebouw gerealiseerd.
Zweedse Banden
Tijdens het vakcongres ‘Net zo vrij als jij!’ op 3 oktober j.l. zei bestuursvoorzitter Paul de la Chambre: “Wij creëren weer ruimte om te experimenteren, stellen weer vragen en nemen daarbij weldoordachte risico’s. Wij hebben het aantal Zweedse banden in twee jaar tijd teruggebracht van ruim 150 tot 15. Maar we zijn er nog niet.
De nieuwe Wet Zorg en Dwang is een enorme stap vooruit. Maar het is slechts een middel om de toepassing van vrijheidsbeperking in ons werk terug te dringen.
De la Chambre riep iedereen op om in de begeleiding van cliënten met lef te werken. En aan de branche om meer samen te werken met anderen, nu en in de toekomst. Om er gezamenlijk naar te streven om alle fysieke beperkingen van cliënten geheel af te schaffen.
VIC/IC Workhome
Een VIC/IC Workhome is een combinatie van wonen en werken voor cliënten die vanwege hun verstandelijke beperking en gedragsproblematiek in een uitzichtloze situatie zijn terechtgekomen. Dit wordt veelal mede veroorzaakt door handelingsverlegenheid bij medewerkers. Vanwege de complexe zorgvragen van de cliënten is specifieke deskundigheid vereist. Als deze niet aanwezig is, komen niet  alleen cliënten, maar ook medewerkers in een perspectiefloze situatie terecht. Een gevolg hiervan is het gebruik van vrijheidsbeperking. Door intensieve begeleiding in een VIC/IC Workhome kunnen zelfs cliënten die lange tijd niet meer buiten zijn geweest weer naar school, werken en recreëren in de samenleving. Er wordt gewerkt volgens het orthopedagogische behandelingsmodel Triple- C.
Documentaire
In januari 2014 gaat de documentaire ‘Drie jaar na Brandon, een bevrijdingsverhaal’ in première. Tijdens de opening van de VIC/IC Workhome werd de trailer hiervan vertoond. In de documentaire laat ’s Heeren Loo Zorggroep zien welke cultuuromslag gaande is binnen de organisatie en hoe het leven van cliënten veranderde door het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Cliënten die beperkt werden omdat zij agressief of automutilerend gedrag vertoonden veranderden doordat hun begeleiders en het team het aandurfden om vrijheidsbeperkingen af te bouwen.
Cookieinstellingen