Beatrix mag zich kanjer noemen

Foto:

De PC Basisschool Beatrix is de eerste school in Ermelo , die zich nu officieel Kanjerschool mag noemen. Alle leerkrachten hebben met goed gevolg de kanjercursus doorlopen en het certificaat behaald. 

De school zet de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader speelt niemand de baas, hebben we plezier met elkaar en ben je of blijf je niet zielig.
Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten opzichte van elkaar niet de baas zijn.
Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan zal de school kiezen voor een oplossingsgerichte aanpak. Dat wil zeggen: de school zoekt een oplossing die alle partijen (zoveel mogelijk) recht doet en borgt gemaakte afspraken. Een oplossingsgerichte aanpak is daarmee te onderscheiden van een wraakgerichte aanpak of een zeurgerichte aanpak (roddelen).
Cookieinstellingen