Gezinnen met smalle beurs krijgen extraatje

Foto:

Ieder kind krijgt waardebon van 75 euro om te besteden aan schoenen of kleding.De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de motie van progressief Ermelo, ChristenUnieErmelo en CDA Ermelo, om huishoudens met kinderen welke de laatste twee jaar een lager inkomen hadden dan 120% van de bijstandsnorm nog dit jaar een handje te helpen. 

Per kind wordt een waardebon van 75 euro ter beschikking gesteld voor aanschaf van kleding of schoeisel. Dit is mogelijk omdat het kabinet 13.000 euro heeft overgemaakt aan het gemeentefonds om de armoede te bestrijden. 

Een aantal partijen maakten wel een kanttekening. Frans Snoek (SGP) verwoordde: “Hoe wordt gegarandeerd dat het geld wordt besteed aan kleding en schoeisel, en niet aan vuurwerk?”

Wethouder Laurens Klappe omarmde het voorstel. “De Sociale Dienst ziet mogelijkheden, en met winkeliers in Ermelo zijn goede afspraken te maken.”

Cookieinstellingen