Een koninklijk lintje voor J. de Pater

Foto:

Op donderdagavond 14 november ontving ouderling J. de Pater van de Gereformeerde Gemeente Ermelo een Koninklijke Onderscheiding.

 De Pater werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester G.J. Gorter uit zijn woonplaats Zeewolde spelde hem de versierselen op. De Pater kreeg deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumbijeenkomst, in het kerkgebouw aan het Hanengewei te Ermelo.
Naast zijn agrarische activiteiten werd De Pater reeds op 29-jarige leeftijd gekozen tot diaken. Enkele jaren later werd hij ouderling. Eerst in het Noord-Hollandse De Rijp, later door verhuizing in Nijkerk en sinds 1988 in Ermelo. 
Tijdens de jubileumbijeenkomst noemde ds. P. Melis de vele werkzaamheden in de afgelopen 50 jaar. De plaatselijke predikant stond in zijn openingswoord stil bij de trouw van de Heere voor ambtsdragers.  
Burgemeester Gorter merkte bij de uitreiking op dat gemeente Zeewolde blij is met inwoners die zich inzetten voor kerk en maatschappij. Door zijn innemende persoonlijkheid en zijn laagdrempelige houding bestond er veel waardering voor de jubilaris, aldus burgemeester Gorter. 
In zijn dankwoord noemde De Pater speciaal zijn overleden vrouw. Zij heeft hem vele jaren gesteund in dit werk. Na afloop werd De Pater door veel leden van de Gereformeerde Gemeente Ermelo en andere plaatsen gefeliciteerd.
Cookieinstellingen