Belgische taferelen in Ermelo West?

Foto:

Een in overall en laarzen gestoken man graaft een geul, de volgende gooit deze vervolgens weer dicht.

Een zeer verbaasde voorbijganger vraagt om uitleg. “Tsja”, luidt het antwoord, “degene die normaal de buizen er in legt is ziek.” 
Enigszins  gechargeerd, maar als je het verhaal van Victor van der Putten mag geloven, dan vertonen de rioleringswerkzaamheden in Ermelo West  wel een sterke gelijkenis  met dit Belgische mopje.
Zij het dat er geen sprake was van zieke medewerkers, maar puur een lek in de planning. Oftewel er was vergeten een riool-overstort te plaatsen.
Lijsterlaanbewoner Victor van der Putten is er helemaal klaar mee. “Al ver voor de zomervakantie kregen we bericht van de gemeente dat er zou worden gestart met de rioolwerkzaamheden om de wateroverlast te verbeteren. Het termijn van drie weken werd echter steeds verder richting de zomervakantie opgeschoven. Al werd er wel begonnen, het is niet afgekomen. Waren ze op tijd gestart dan hadden ze drie weken de tijd gehad om alles weg te halen.”
Hij zit al maanden uit te kijken op een bouwput voor zijn deur, want de werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de kruising met de Arendlaan.  “Hele grote bergen zand”, somt Van der Putten op, “hekken, buizen en een pompinstallatie die 24 uur per dag  aanstaat. Nu slaap ik zelf goed, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen er wel last van hebben.” 
De pompinstallatie werd geplaatst terwijl de straat net gedicht was. “Deze  is gebracht met een grote vrachtwagen die de hele straat aan gort reed, met diepe kuilen als gevolg en stenen die omhoog waren komen te staan. Waarop de gemeente dit heeft gerepareerd.”  
De werkzaamheden schoten maar niet op volgens Van der Putten, hoewel hem telefonisch iets anders was beloofd. “Drie weken na de zomervakantie zijn eindelijk de bergen zand, twee man hoog, weggehaald. De rest bleef liggen.” De verklaring vanuit de gemeente luidde dat er nog werkzaamheden moesten worden verricht, die drie á vier weken later zouden aanvangen. Maar het bleef stil, tot de aanwonenden een brief ontvingen dat er op 28 oktober zou worden gestart met de rioolwerkzaamheden in Ermelo West . Het uitstel was te wijten aan hevige regenval.   
Van der Putten ontdekte echter ook na een praatje met de werklui dat de planner een cruciaal onderdeel was vergeten te plaatsen, de riool-overstort. “De straat moest dus voor de derde keer worden opengebroken en opnieuw bestraat. Met inzet van zwaar materieel zoals kranen. Ze zijn 14 dagen bezig geweest om het te herstellen. Van hier tot de Arendlaan lag de boel open. Wat ik zo erg vind is dat de gemeente altijd geld tekort komt, en nu begrijp ik waarom. Het is ronduit triest voor de belastingbetaler hoe ze met ons geld omgaan in deze tijd.”
Sjef Oerlemans, persvoorlichter van de gemeente Ermelo, begrijpt de ergernis van de Ermeloer. “De rioolwerkzaamheden in Ermelo West is typisch een project dat door de weersomstandigheden en een fout uitloopt.” Waarbij onder meer ook de aanbesteding de werkzaamheden vertraagde, onvoorzien meerwerk en de levering van speciaal materiaal dat de nodige tijd kostte. 
De riool-overstort is inderdaad vergeten mee te nemen in de planning, bevestigt Oerlemans. Deze had achteraf ergens verderop geplaatst moeten worden, wat niet meer mogelijk was omdat de werkzaamheden daar gereed waren.  Daarom viel de keuze op de locatie Lijsterlaan, vlak tegen de Arendlaan aan. Hij schetst de situatie als twee rioleringsbuizen, het bestaande buizenstelsel en een het nieuw aangelegde stelsel, die als het ware parallel lopen aan elkaar. De overstort omschrijft hij als een soort van bijpass die in werking treedt in geval van een grote toevloed van regenwater
Cookieinstellingen