Toekomst gratis weekbladen onder vuur

Foto:

Of alle gratis huis-aan-huis kranten van Wegener in de huidige vorm blijven verschijnen is nog maar de vraag.Dit valt op te maken uit het interview in de Stentor vandaag met Susan Duinhoven, de hoogste baas van Wegener.

Journalist Chris van Alem concludeert dat de krant in zwaar weer zit omdat de inkomsten uit advertenties dalen en het aantal abonnees afnemen. Pessimistisch is Duinhoven niet als het gaat om de toekomst van de regionale kranten. Daar zijn de ambitieuze plannen die Duinhoven uit de doeken doet de voorbode van.
Over de toekomst van de gratis weekbladen zegt zij echter: ‘Weekbladen die niet aansluiten bij onze regionale kranten proberen we te verkopen. Voor de weekkranten die we behouden, kijken we hoe we de nieuwsfunctie kunnen behouden’.
Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid van een combinatie van dagblad en weekblad online. Bovendien staat het ‘fenomeen’ weekblad ter discussie. ‘Misschien moeten we iets doen aan de frequentie en verschijnen ze niet meer wekelijks’.
De advertentieverkoop blijft een grote bron van zorg. ‘Hoe we voor de weekbladen meer advertenties kunnen krijgen, is absoluut een punt’.

Cookieinstellingen