SGP ziet liever geen windmolens bij Horst

SGP Ermelo reageert terughoudend op voornemen van provincie om langs de A 28 windmolens te plannen. 

Dat schrijft SGP-raadslid Leo van der Velden in een persbericht namens de fractie SGP Ermelo.
‘In het verleden is deze locatie juist als niet geschikt bevonden en dit staat ook als zodanig in de concept omgevingsvisie van diezelfde provincie aangemerkt. Vervelender wordt het als de provincie de zijde van de Schaapsdijk op het oog heeft, waar het landschap een ongerepte uitstraling heeft. Het is onmogelijk op basis van de beschikbare informatie een integrale afweging te maken. 
Maar dit laat onverlet dat de SGP bij de begrotingsbehandeling expliciet heeft benoemd zeker geen groot voorstander te zijn van windmolens in ons buitengebied. De SGP is geen tegenstander van windenergie, maar ziet meer in grote concentraties op plekken waar het nauwelijks stoort. Een studie naar een lint aan windmolens langs bijvoorbeeld de vaargeul in het Veluwerandmeer zou een denkrichting kunnen zijn. 
Tevens zou dit als permanente markering kunnen dienen voor de scheepvaart. De versnippering over 27 locaties leidt tot veel discussie en kost ons uiteindelijk veel geld aan overleg en procedures.
De provincie is naarstig op zoek naar nieuwe plekken in de Gelderland waar windmolens gebouwd kunnen worden. Het Rijk heeft de provincies namelijk opgedragen om meer windenergie te produceren. Het Rijk heeft zelfs gedreigd met claims, als de provincie hier niet aan voldoet. 
Uit overleggen tussen de provincie en de gemeenten zijn er nu 27 nieuwe plekken aangewezen, waar windmolens zouden kunnen komen. Donderdag heeft de provincie bekendgemaakt waar deze 27 windmolenlocaties zijn. De locatie langs de A28, ten zuiden van Ermelo, is er één van. 
De betrokken gemeenten leggen nu de 27 nieuwe mogelijke plekken voor windmolens voor aan hun gemeenteraden. De provincie houdt er rekening mee dat niet alle gemeenteraden de plannen zullen steunen.
Als te veel gemeenteraden weigeren in te stemmen met de nieuwe locaties, gaat de provincie zelf gebieden aanwijzen. Het gaan dan om plekken bijvoorbeeld langs snelwegen, waar volgens de provincie weinig extra overlast is voor omwonenden.
Cookieinstellingen