KNHS Ermelo wil tunnel onder de N 302

Foto:

Paardensportbond  overlegt met Provincie en gemeente Ermelo over veilige oversteekmogelijkheid.

Dit schrijft de KNHS Persvoorlichting in een persbericht.
Aan de drukke N 302, de provinciale weg Harderwijk-Kootwijk, wordt namelijk gebouwd aan het Nationaal Hippisch Centrum. Vanaf deze locatie aan De Beek 125 in Ermelo steken veel ruiters en recreanten de provinciale weg over naar het uitgestrekte bos- en heidegebied. Het verkeer is de laatste jaren dermate toegenomen dat de paardensportbond KNHS, die op het Centrum zetelt, een veilige oplossing zoekt om over te steken. Een tunnel zou de beste oplossing zijn. Vertegenwoordigers van de paardensportbond zijn in overleg hierover met Provincie Gelderland en gemeente Ermelo.
Eind oktober heeft de KNHS met vertegenwoordigers van de provincie en gemeente gesproken over de verkeerssituatie op de N 302 ter hoogte van het Nationaal Hippisch Centrum met als doel de mogelijkheden een veilige en paardvriendelijke oversteekmogelijkheid voor mens en dier te realiseren. Ondertunneling is volgens de paardensportbond de enige echt veilige oplossing voor dit serieuze verkeersknelpunt. Daar pleit de paardensportbond dan ook voor. Een viaduct kan wellicht ook tot de mogelijkheden behoren.
De KNHS is zich bewust van de omgeving en de bijzondere natuurwaarde waarvan de recreatieve paardensporters kunnen genieten. Het is dan ook het streven van de KNHS om de oversteek zodanig in te richten dat ook voetgangers, fietsers en fauna daar gebruik van kunnen maken zonder dat de flora en fauna hiervan noemenswaardige hinder van ondervinden. 
In het sportbeleid van de Provincie Gelderland is de paardensport een van de vijf kernsporten. Binnen het Kernsportplan Paardensport en binnen de voorbeeldfunctie van het centrum past een veilige oversteekmogelijkheid.
Het KNHS-centrum is het middelpunt van talrijke activiteiten. De KNHS is niet alleen een sportbond, maar ook belangenbehartiger van mensen, die te paard of achter het paard willen recreëren. Sinds vele jaren heeft de KNHS een veilige paardensportbeoefening en het welzijn van paarden en pony’s als speerpunten van beleid. Door de vestiging van het Nationaal Hippisch Centrum te Ermelo neemt de vraag naar een veilige oversteekmethode toe, mede gezien de toegenomen verkeersdrukte. 
Doel van dit centrum is mede regelmatig te voorzien in de laagdrempelige mogelijkheden van facilitering van paardensport waardoor groei van onze mooie sport in al haar disciplines bevorderd wordt. Het centrum voorziet in die behoefte mede door de gunstige ligging in het land op de Veluwe, bij uitstek een paardensportgebied maar ook centraal voor al haar leden.
Het gedeelte van De Beek waaraan het KNHS-centrum is gelegen loopt parallel aan de N302 (Harderwijk-Kootwijk) en wordt daarvan gescheiden door een strook bos van circa 30 m breed. Aan de overzijde daarvan bevindt zich een uitgestrekt bos- en heidegebied waarvan door veel ruiters en menners, afkomstig van ons centrum, maar ook door recreanten te voet of per fiets gebruik wordt gemaakt om daar te oefenen of op recreatieve wijze paard te rijden.
Door de jaren heen is de verkeersdruk op de N302 enorm toegenomen waardoor het voor ruiters en menners en ander langzaam verkeer steeds moeilijker wordt deze weg over te steken op de plaats, die wordt aangeduid met km 121.8. Dat wordt ook erkend door de provincie en de gemeente. De provincie en gemeente zijn uitgenodigd om met ons mee te denken over mogelijkheden om oversteken veiliger te maken. 
Cookieinstellingen