Allerboschweg Ermelo gaat voor veilig

Foto:

In de doodlopende, lusvormige woonstraat in het buitengebied wordt te hard gereden.

Wethouder Laurens Klappe reikt morgen het Buurtlabel Veilig Verkeer uit aan bewoners van de Allerboschweg. 
De Allerboschweg is een doodlopende, lusvormige woonstraat in het buitengebied van Ermelo. Aan deze weg staan 32 woningen met veel jonge gezinnen. Voor deze kleine woningconcentratie is geen bebouwde kom vastgesteld maar zij ligt wel in een 60 km/h-gebied, zodat wettelijk ter plaatse van de woningen 60 km/h gereden mag worden.
En er wordt ook zo hard gereden. Bewoners ervaren dit als zeer onveilig omdat trottoirs ontbreken en kinderen niet veilig over straat kunnen. 
Handen ineen
Een aantal bewoners heeft daarom de handen ineen geslagen en heeft diverse acties ondernomen om de situatie te verbeteren. In juni organiseerden ze een buitenspeeldag waarin het thema verkeer volop de aandacht kreeg. Een verkeerskundig consulent van Veilig Verkeer Nederland heeft advies uitgebracht over de inrichting van het woongebied. De gemeente heeft enkele aanpassingen aangebracht bij de toegang tot de weg. Bewoners hebben in de buurt een enquête uitgezet onder alle aanwonenden met vragen en wensen over de verkeersveiligheid. 
Elkaar er op aanspreken
De bewoners zitten na de uitreiking van het buurtlabel niet stil. De buitenspeeldag was een succes en in 2014 gaan ze deze weer organiseren. Met de resultaten van het advies en de enquête in de hand zijn de bewoners nu met elkaar en met de gemeente in overleg om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de situatie verkeersveiliger te maken. Ook de eigen verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid gaan de bewoners niet uit de weg want ook bewoners zelf rijden soms te hard en ze maken elkaar hier op attent.
Cookieinstellingen