’s Heerenloo Ermelo voert actie voor veiligheid

Foto:

Bewoners en ‘hulptroepen’ spanden zich gisteren in om de verkeersveiligheid te vergroten.Het gemotoriseerd verkeer is welkom op het terrein van ’s Heerenloo, het zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze moeten echter wel beseffen dat ze te gast zijn op het lommerrijke landgoed, en zich daar naar gedragen.

Dat was gisteren in het kort de boodschap die chauffeurs meekregen van de cliëntenraad en de werkgroep verkeers/terreinveiligheid.
Want er wordt te hard gereden op de wegen door het eigen personeel, bedrijfsauto’s tot verkeer dat de Fokko Kortlanglaan als sluiproute gebruikt. Wat de bewoners al jaren een groot gevoel van onveiligheid geeft. De zorginstelling stamt uit 1892. Volgens Loes Nijhuis van de cliëntenraad is de hoeveelheid verkeer op het terrein vooral de afgelopen vijf jaar fors toegenomen.
De boodschap werd met allerlei ludieke acties onder de aandacht gebracht. die samen met de bewoners waren verzonnen. Dit varieerde van skelterrace, een proefritje met autorijschool van Buuren, een ommetje in de politieauto met gillende sirene tot het maken van zebrapaden. Daarnaast verwijst de bebording en markeringen op de wegen naar de snelheidslimiet van 15 kilometer 
Enkele bewoners hadden zich bovendien in uniform gehesen om de politie te assisteren bij de snelheidscontrole met een lasergun. Chauffeurs die fout zaten werden gemaand te stoppen en kregen de rode kaart met een bestraffende blik. Aan stapvoets rijdende automobilisten werd een groene kaart uitgedeeld vergezeld van een brede glimlach. 
 
Cookieinstellingen