Zorgt Broekhuis voor parkeerplaats vrachtwagens in Ermelo?

Foto:

De raadscommissie ruimte heeft het college uitgedaagd met het autobedrijf in gesprek te gaan.Al jaren wordt geklaagd over geluidsoverlast en verkeershinder en -onveiligheid door rangerende vrachtwagens op industrieterrein Kerkdennen. De gemeente is ondanks haar zoektocht er nog niet in geslaagd een locatie te vinden voor vrachtwagens om er gedurende langere tijd te parkeren. 

Raadscommissielid Hugo Weidema (VVD) maakte gisteravond tijdens de raadscommissie ruimte de voorzet. 
Inzet is het benzinestation aan de Oude Telgterweg 122, het enige dat nog rest van Broekhuis na de verhuizing van de Volvo garage naar Harderwijk. Er ligt echter een intentieverklaring tussen de gemeente en Broekhuis om het benzinestation naar een andere locatie te verhuizen binnen de Ermelose gemeentegrenzen. De grond wil de gemeente namelijk graag bestemmen voor woningbouw. Ook wordt er naar gestreefd tankstations uit de kern te verwijderen.

Een geschikte locatie voor het brandstofverkooppunt dacht het college te hebben gevonden dichtbij het gebied De Driehoek, halverwege de Kolbaanweg. Dit kwam aan de orde tijdens de bespreking van de toekomstvisie voor De Driehoek. 
De beoogde locatie is echter tegen het zere been van de omwonenden, als ook alle commissieleden., uit oogpunt van geluidsoverlast, een bos wat ervoor moet sneuvelen, de fauna tot verkeersonveilige situaties. 
Parallel aan het brandstofverkooppunt kwam ook de vrachtwagenparkeerplaats aan de orde. Het duurt de commissie namelijk te lang voor het college met een afdoende oplossing komt voor de overlast op Kerkdennen. Volgens wethouder Jan van den Bosch is gebied De Driehoek daar niet de geschikte locatie voor vanwege ruimtegebrek en de te verwachten overlast. 
De commissieleden zeiden er veel voor te voelen een vrachtwagenparkeerplaats en benzinestation te combineren. Daarmee worden twee heikele problemen in eén klap uit de wereld geholpen. Weidema drong aan deze mogelijkheid met Broekhuis te bespreken. Per slot van rekening gaat het om een ondernemer die wellicht ‘brood ziet’  in deze  uitdaging. Doet het college geen poging, zo meent Weidema, dan zou dit een gemiste kans zijn.
Van den Bosch beloofde het voorstel te bespreken in het college en zegde toe de commissie over de uitkomst te informeren.
De visie op De Driehoek op zich is overigens nog geen gelopen race. Met de nieuwe regels zeiden eigenaren van de in het gebied gevestigde bedrijven, dat ze worden gedwarsboomd in hun bedrijfsvoering. Van den Bosch was het eens met de mening van de commissieleden, dat aan de bestaande rechten niet mag worden getornd. De komende tijd gaat hij in gesprek met de belanghebbende bedrijven.  
Cookieinstellingen