Redding 45e Pantserinfanteriebataljon Ermelo gevierd met taart

Foto:

ChristenUnie-voorman Arie Slob komt speciaal naar Generaal Spoorkazerne om militairen te feliciteren.Alom blijde gezichten vanmiddag in de Generaal Spoorkazerne waar een feestelijke bijeenkomst plaatsvond ter ere van het behoud van het 45e Pantserinfanteriebataljon. 

Vrijdag werd namelijk bekend dat de voorgenomen bezuinigingen op defensie, waardoor het 45e Pantserinfanteriebataljon zou verdwijnen, onder druk van de ChristenUnie van de baan is. Tijdens de begrotingsonderhandelingen ging het kabinet op dit punt akkoord met de ChristenUnie, die steun kreeg van D’66 en de SGP.
Arie Slob richtte zich tot bataljonscommandant Schmidt en zijn manschappen: “Jullie hebben nu een stukje zekerheid gekregen na een periode van onrust.”
Hij zei dat van meet af aan de plannen van het kabinet onacceptabel waren voor de ChristenUnie. Deze zouden namelijk teveel werkgelegenheid kosten.
De voorgenomen bezuiniging getuigde bovendien niet van een betrouwbare overheid.
Het 45e Pantserinfanteriebataljon is in verhouding immers pas opgericht, in 2007 onder Kabinet Balkenende 4 waar de ChristenUnie ook deel van uitmaakte.
“Na zo’n korte tijd zeggen dat we ermee stoppen, zonder inhoudelijke motivatie,  is miskenning van de waarde van Defensie én de mensen die het aangaat.”
Hij wenste de manschappen veel sterkte toe: “Zie onze inspanning als waardering voor het goede werk dat u doet.”
Jan van Eijsden, raadslid ChristenUnie Ermelo, is van mening dat de inzet van de landelijke ChristenUnie voor de regio mag bijdragen aan een positief effect bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. 
“De plannen van het kabinet hadden veel werkgelegenheid gekost. Kijk wat dat betreft naar de gezinnen van bataljons-militairen. De angst om werkloos te worden was groot. Nu zijn ruim 600 banen behouden.”
Voor de regering überhaupt repte over de extra bezuiniging op defensie, was het plan het bataljon te verhuizen naar Havelte. Dit voorgenomen besluit is teruggedraaid omdat verhuizing teveel geld gaat kosten. 
“Het bataljon blijft in Ermelo”, straalt Van Eijsden, “en de Koninklijke Militaire School komt naar Ermelo.”
Het behoud van het bataljon is daarnaast erg gunstig voor de Ermelose middenstand, meent Van Eijsden. “De militairen zijn erg kooplustig. Een winkelier die het goede bericht had gehoord zei nog: ‘Dat komt de omzet zeker ten goede’.” 
Bijdrage van Grietje-Akke de Haas
 
 

Een bezoek aan de legerplaats stond overigens al heel lang op de planning
Cookieinstellingen