Gefrustreerd door houding van college B&W Ermelo

“Ze doen uiteindelijk precies wat ze zelf willen.”

De bestuursleden van Wijkvereniging Ermelo West en Belangengroep Horsterweg zijn boos op het college van burgemeester en wethouders, in de persoon van wethouder Esther Verhagen.
Het frustreert hen zeer dat ze niet geïnformeerd zijn over de uitkomsten van het onderzoek naar eventuele opwaardering van de Julianalaan naar 50 kilometer per uur. 
Het onderzoek vond plaats op last van de gemeenteraad in het kader van de wegcategorisering, om na te gaan of opwaardering van het huidige snelheidsregime van 30 kilometer naar 50 kilometer per uur, bij zou dragen aan een betere doorstroming van het verkeer én verhoging van de verkeersveiligheid. 
Nu de uitkomsten van het onderzoek duidelijk zijn stelt het college de gemeenteraad voor de maximum snelheid van de Julianalaan op het weggedeelte vanaf Plas van Beek tot de kruising Nassaulaan, omhoog te schroeven naar 50 kilometer.  Vanaf dat punt blijft de Julianalaan tot de Stationsstraat 30 kilometer per uur. Ook de Nassaulaan en de Wilhelminalaan behouden deze maximumsnelheid. 
Met het voorstel  legt het college de uitkomsten van het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen & Bos overigens naast zich neer. 
Deze meent namelijk dat het opwaarderen van de maximum snelheid niet bijdraagt aan het doel dat het college voor ogen heeft; het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verhogen van de verkeersveiligheid. Het bureau adviseert juist de huidige situatie te behouden en een wandelpad en duidelijk gemarkeerde fietsstroken aan te leggen om de veiligheid te verhogen. 
Het college zegt zich echter gesteund te voelen door de inbreng van inwoners bij de burgerparticipatie over de wegcategorisering. De in het voorjaar gepolste burgers kozen volgens wethouder Esther Verhagen massaal voor een eerlijke verdeling van het verkeer. Daar moet ook de Julianalaan een steentje aan bijdragen, zo werd geoordeeld. Daarnaast oordeelt het college dat in de huidige situatie vaak te hard wordt gereden, terwijl de weg daar niet voor is ingericht en handhaving (snelheidscontrole) geen structurele oplossing biedt voor de verkeersonveiligheid. Bovendien heeft de gedeeltelijke opwaardering als bijkomend voordeel dat de Horsterweg en een deel van Harderwijkerweg wordt ontlast. Het college verwacht met tien procent. 
Gera Sinte Maartensdijk en Gytha Vellema van Wijkvereniging West en Sieby Dooijewaard en Rieneke Winkelman van Belangengroep Horsterweg: “We hebben het uit de krant moeten vernemen.” 
Wat de partijen mateloos irriteert is dat ze continu met de politiek in gesprek zijn over de voortgang van de Westflankstudie en de wegcategorisering. Of het nu één op één met de wethouder Verhagen is, de raadsleden of met het inspreekrecht tijdens de commissievergaderingen. Beide zaken zijn immers van grote invloed op wijk West en de Horsterweg. “De politiek wil met ons in gesprek, we mogen meedoen, meedenken en komen met voorstellen. Wij zijn zo actief, dan had het kies geweest ons te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, en het rapport ter inzage toe te sturen om ons voor te bereiden op de commissievergadering aanstaande maandag.” Volgens de dames was hen dat ook toegezegd. Het vermoeden bestaat dat de belofte een zoethoudertje was om te voorkomen dat het wijkplatform en de belangengroep openlijk de ‘kont tegen de krib’ zouden gooien. “Ons werd gevraagd alle rust te bewaren tot het onderzoek rond de Julianalaan plaats had gevonden. Stel dat de uitkomst zou zijn de weg in zijn geheel op te waarderen naar 50 kilometer per uur, dan zouden alle wegen meer worden ontlast.”
Het voorstel van het college raakt trouwens kant nog wal, vinden ze. “Er wordt niets beter verdeeld. Voor ons gevoel wordt alleen Ermelo Noord met dit voorstel ontzien. Voor wijk West en de Horsterweg heeft het in ieder geval geen positief effect. Niet zolang de spoorwegovergang niet toegankelijk wordt gemaakt voor afvoer van het vrachtverkeer. Het begin en het eind van de Julianalaan is immers dicht. Je hebt er wat dat betreft helemaal niets aan.” De politiek wordt het nemen van ‘hapsnap’ initiatieven verweten. Ze sporen de politici dan ook aan hun blikveld te verbreden voor een evenwichtiger verdeling van het verkeer. “Flank Noord;  de Julianalaan, Jacob Catslaan, maar ook de Prins Hendriklaan, moet voor doorgaand verkeer worden opengesteld, en deze veiliger inrichten.”
Burgerparticipatie voelt zo langzamerhand aan als een uitputtingsslag die nergens toe leidt. “We dragen van alles aan, maar uiteindelijk doen ze precies wat ze zelf willen. Een houding die denigrerend naar de burgers toe is”
Wethouder Esther Verhagen was niet in de gelegenheid om commentaar te geven op de grieven van Wijkvereniging Ermelo West en Belangengroep Horsterweg. 
Het raadsvoorstel over de Julianalaan wordt maandag 14 oktober besproken in de raadscommissie openbare werken. Aanvang 19.30 uur.
Bijdrage van Grietje-Akke de Haas.
Cookieinstellingen