Muziekschool krijgt geen geld van gemeenten

Foto:

De colleges van de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten zien geen heil meer in de huidige vorm van de Muziekschool Noordwest Veluwe. 

Dat gemeenten melden dit in een gezamenlijk persbericht.
De Muziekschool heeft de deelnemende gemeenten verzocht dit probleem op te lossen en daar-voor extra financiële middelen beschikbaar te stellen. In 2012 is ook een liquiditeitstekort door de gemeenten opgelost. De gemeenten hebben nu besloten om geen extra financiële middelen beschikbaar te stellen aan de Muziekschool.  
Liquiditeitsprobleem
De reden om het liquiditeitstekort niet op te lossen is onder meer de terugloop van het aantal leerlingen waardoor het muziekonderwijs de huidige vorm geen toekomst heeft. De regiogemeenten hebben een gezamenlijk standpunt ingenomen dat  zij geen toekomst zien in de huidige Muziekschool. De gemeenten zijn bovendien van mening dat het liquiditeitstekort een verantwoordelijkheid van de Muziekschool zelf is. Ook de gemeenten moeten, zeker in de huidige economische tijden, op een verantwoorde manier met de middelen omgaan. 
Cookieinstellingen