Gemeente Ermelo gaat minder ‘pamperen’

Foto:

Klaar om meer zelf, voor elkaar en met elkaar te doen nu de overheid zich terugtrekt?En hoe gaan we dit dan doen als samenleving en politiek? Of hebben we dit als zorgdorp allang voor elkaar? 

Hierover werd stevig gediscussieerd gisteravond tijdens het derde Pineldebat met als thema ‘Alles is politiek’, in de theaterzaal van De Dialoog. 

Het is immers de bedoeling dat de huidige verzorgingsstaat verandert naar een participatiesamenleving. Oftewel een samenleving waarin iedereen die dat kán, verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving, zonder hulp van de overheid.
Een ontwikkeling die  naar wordt verwacht ingrijpender is voor de burger dan de bij wijze van spreekwoordelijke  ‘losliggende stoeptegel’. 

Debatleider Jan Douwe Kroeske bracht een aantal stellingen in het geweer, waarop de panelleden en het publiek reageerden.
Vóór dat de bereidheid kan worden gepolst is het beter de vraag te stellen: ‘Weet de burger wat er op hem of haar afkomt’ , zo kan worden opgemaakt uit de verschillende meningen.
Met andere woorden:
 -Heeft u het in de gaten welke ontwikkelingen op ons afkomen? 
-Stel van niet, hoe wilt u wakker worden geschud?
-Denkt u wellicht dat het niet zo’n vaart zal lopen. 
-Of boeit het u  niet omdat de politiek toch haar eigen gang gaat.
Laat het weten door een reactie achter te laten!


Bijdrage van Grietje-Akke de Haas

Reacties

Cookieinstellingen