Ermelose kerken vieren Week van Gebed

Foto:

Door te bidden komen mensen dichter bij God én dichter bij elkaar.

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 januari vindt de Week van Gebed plaats met als thema ‘Is Christus dan verdeeld?’. 
Een van de meest voorkomende reacties op de Week van Gebed is dat mensen door te bidden dichter bij God en dichter bij elkaar komen. Juist de verdeeldheid tussen christenen verdwijnt in Zijn aanwezigheid naar de achtergrond.
Waar, wanneer en hoe laat: 
Maandag 20 t/m vrijdag 24 januari van 19.30-20.30 uur.
Maandag: RK-parochiekerk De Goede Herder, Smidsweg 20
Dinsdag: Immanuëlkerk, Stationsstraat 137
Woensdag: De Voorhof, Chr. Geref. Kerk, Frederik Hendriklaan 11
Donderdag: Westerkerk, Oude Nijkerkerweg 4
Vrijdag: Ned. Geref. Kerk, Van Beekweg 15
Net als vorige jaren is er een vaste orde van dienst en wordt er elke dag rondom een ander thema gezongen en gebeden. 
Voor meer informatie: www.interkerkelijkgebed.com
Cookieinstellingen