Laven aan de Joodse Bron

Foto:

De commissie Vorming en Toerusting wil samen leren uit het cahier over Abraham.

De commissie Vorming en Toerusting van de Hervormde Gemeente Ermelo start in januari volgend jaar een leerhuis.
Het leerhuis komt voort uit de joodse traditie van Bijbelstudie, het  zogenoemde lernen. Lernen in een leerhuis betekent zelf leren en samen leren. Door te luisteren naar elkaars vragen, belevingen en interpretaties, kom je verder dan wanneer je in je eentje aan de slag gaat.
De commissie nodigt belangstellenden graag uit voor het leerhuis:
“Als handleiding gebruiken we een cahier voor leerhuizen, uitgegeven door de stichting LeV. Dit materiaal bestaat voor een groot deel uit vragen bij Bijbelteksten en teksten uit de joodse traditie (Talmoed, Midrasj en commentaren). Alle in een Nederlandse vertaling. Er is geen speciale voorkennis nodig. Het studiemateriaal helpt de Bijbelteksten te doorgronden op wat er feitelijk staat en wat de betekenis ervan kan zijn.
Er wordt ook gekeken naar verschillende Bijbelvertalingen en de gevolgen van het anders vertalen. Het weglaten of toevoegen van woorden of het gebruik van andere woorden kan immers grote betekenis hebben voor de inhoud van de tekst. Door verschillende vertalingen met elkaar te vergelijken, leer je er kritischer naar te kijken en maakt je voorzichtiger in het aannemen van antwoorden. We hebben gekozen voor het cahier over  Abraham. Het bevat voldoende stof voor 4 avonden.”
Data bijeenkomsten leerhuis
Woensdag 8 en 22 januari, 5 en 26 februari om 20.00 uur in De Hoeve, Kerkbrink 1. Inleiders zijn Arend Aalbers en Louise Katus-Luyendijk.
Een cahier kost € 5,- (excl. verzendkosten). Omdat de cahiers besteld moeten worden, is tijdige opgave van groot belang. 
Wanneer u zich opgeeft vóór de kerstdagen, kan het studiemateriaal op tijd binnen zijn.
De verdere organisatie is in handen van de commissie Vorming & Toerusting . 
Zie ook het programmaboekje of www.vormingentoerusting.nl:  de cursus ‘Laven aan de Joodse Bron’.Voor aanmelding : Marianne Hardeman-Luijten, tel.: 0341-266188 of e-mail: info@vormingentoerusting.nl
Cookieinstellingen