Nieuwe poëzie voor de zondagen

Foto:

Ermelose schrijvers dragen voor uit ‘Schriftgedichten’

Op donderdag 7 november van 20.00 – 22.00 uur in het zalencentrum van de Immanuelkerk aan de Stationsstraat, zullen drie Ermelose schrijvers voordragen uit ‘Schriftgedichten’. 
In de afgelopen drie jaar heeft een groep van zeventien Nederlandse dichters nieuwe poëzie geschreven bij de zondagen van het kerkelijk jaar. Bij de bijbelteksten van het leesrooster schreven zij gedichten van maximaal 16 regels in toegankelijke taal. 
Drie van de schrijvers van deze ‘Schriftgedichten’ wonen in Ermelo. Op deze avond van het Leerhuis zullen zij een programma verzorgen waarin zij hun gedichten voordragen uit de bundel ‘Schriftgedichten’.
De schrijvers zijn:
Fiet van Beek: dichteres en lid Schrijverscontact
André Troost: dichter en emeritus predikant
Alfred Valstar: dichter en lid Schrijverscontact zijn:
De verschijning van deze bundel is gepland in het najaar van 2013.
De inleiders zullen ingaan op de betekenis van het kerkelijk jaar. Ook is er gelegenheid om met elkaar de vragen te bespreken die de voorgedragen gedichten oproepen.
Het programma wordt afgewisseld met live muzikale intermezzi, verzorgd door Ilse Almekinders uit Putten.
De activiteit is een initiatief van Het Leerhuis, een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk, de Zendingskerk (beide onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland) en de Rooms-katholieke Goede Herderkerk.
In het Leerhuis gaat het om leren, opgevat als een brede activiteit: overdracht van kennis, educatie, maar ook en vooral leren van elkaar en over elkaar. Bij leren hoort ook de persoonlijke groei en geloofsgroei door nieuwe ervaringen. Leren doet een appèl op nieuwsgierig-zijn en creëert ontmoetingsplaatsen waar het kerk-zijn concrete invulling kan krijgen.
Cookieinstellingen