SGP Ermelo wil landbouwgrond behouden voor Speuld

SGP Ermelo maakt zich zorgen over de uitbreiding van camping de Haegehorst. Mogelijk gaat dit ten koste van landbouwgrond van buurtschap Speuld.

SGP Ermelo fractievoorzitter Leo van der Velden stelt zich in dit geval kritisch op wat betreft het teruggeven van van landbouwgronden aan de natuur. “Het betreft de compensatie van de uitbreiding van een recreatiebedrijf.  Op deze wijze zou de ene sector de andere sector kunnen duperen.”

De kwestie voor de SGP aanleiding om het college van burgemeester & wethouders enkele vragen te stellen:

Geacht college van burgemeester en wethouders,
We krijgen als fractie verontrustende geluiden vanuit Speuld. Pachtovereenkomsten van agrarische grond worden opgezegd om deze gronden als natuur te gaan bestemmen om zo de uitbreiding van de Haegehorst mogelijk te maken. Dit brengt ons bij de volgende vragen:

  • Is het college zich bewust dat deze gronden voor de agrarische sector in Speuld van grote waarde zijn en mogelijk zelfs essentieel voor de toekomst?
  • Is er een belangenafweging gemaakt en zijn de mogelijke gevolgen in beeld gebracht?
  • Wanneer is de gemeenteraad geïnformeerd over dit voornemen en is hierbij ook aangegeven dat het gevolgen heeft voor pachtovereenkomsten?

De SGP fractie voelt zich overvallen door dit voornemen en wil op zo kort mogelijke termijn deze kwestie aan de orde stellen. Eerst wachten we de schriftelijke beantwoording af.

52EN Vliek uitverkoop

Reacties

Cookieinstellingen