Gemeente Ermelo doneert niet aan Serious Request

De motie van ChristenUnie Ermelo om 20 cent per inwoner aan subsidie te verlenen aan Serious Request met als doel steun aan kinderen in oorlog- en conflictgebieden, werd niet door de overige raadsfracties gesteund.

Door Jeanne Dijkstra

De motie werd door Ruud van Eijle ingediend en toegelicht tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december en hield een verdubbeling van de opbrengst van het Ermelose festijn in, met een maximum van 5000 euro.

De warme pleidooi die Van Eijle hield voor de goede zaak kreeg geen steun. Wel mocht de motie op sympathie van het CDA Ermelo rekenen. Sarath Hamstra: “We zijn zeker serieus begaan met Serious Request en ook is het fantastisch te merken dat burgers zijn begaan met de vele goede burgerinitiatieven op dit gebied, maar wij geloven dat het juist de kracht van de samenleving is dat zij dit oppakt. Wij zien het niet als een taak van de overheid. Vrijwilligheid om te mogen kiezen welk doel de burger wil steunen is mooi en ook al is het slechts 20 cent per burger waar het om gaat, het is wel aan de burger zelf om te kunnen kiezen welk doel zij kiezen. Het is prima om dergelijke doelen te ondersteunen maar niet via de overheid.”

Leo van der Velden (SGP) noemde het onderwerp met recht ‘vreemd’ aan de agenda. “Het vertroebelt het raadswerk en ondermijnt de kracht van de samenleving. Die geeft juist aan het prima zonder de overheid te kunnen. SGP wil niet met giro 555- achtige moties te worden geconfronteerd. Bovendien mis ik de integraliteit van het voorstel. Wanneer doe je het wel of niet, bij welke ramp wel en bij welke niet. Deze motie polariseert en zet het raadswerk onder druk.”

Reacties

Cookieinstellingen