Politiek Ermelo verkent toekomst industrieterrein Kerkdennen

Wat houdt verkleuring van industrieterrein Kerkdennen precies in? Die cruciale vraag stond dinsdagavond 1 december centraal in de commissie Infrastructuur en Ruimte.

Door Jeanne Dijkstra

De opdracht van de raad aan het college is dat de bedrijfsfunctie van Kerkdennen behouden moet blijven, dat er een wens is te komen tot lichtere bedrijvigheid en dat er geen actieve grondpolitiek wordt bedreven door de gemeente.

De commissie sprak veelal over het terugdringen van verkeersoverlast, de verkeersstromen beter te scheiden, het mogelijk maken van lichtere bedrijvigheid en oplossing van het parkeerprobleem van vrachtverkeer met koelaggregaten dat zorgt voor geluidsoverlast voor de omgeving.

In de Verkenning die door een bureau is gedaan op Kerkdennen zijn drie scenario’s geschetst voor verkleuring: basis (kosten 6,5 ton), in de etalage (kosten 1,1 miljoen) en duurzame verkleuring (kosten 2,1 miljoen). De raad moet aan de hand van de scenaro’s, waarmee geschoven kan worden, het college een richting meegeven, zodat het gekozen scenario in samenspraak met de ondernemers en eigenaren van Kerkdennen, verder uitgewerkt kan worden. Daarna zal het college in het voorjaar een verkleuringsvoorstel aan de raad voorleggen. Volgens wethouder Esther Heutink vindt al verkleuring plaats op Kerkdennen. Zo zijn er al muziek-, dans- en sportscholen gevestigd. Ze hield de commissie voor dat lichtere bedrijvigheid niet altijd een garantie inhoudt van minder verkeer.

Leo van der Velden (SGP) hield een lofzang op Kerkdennen. “Het is goud waard, er werken wel zo’n 350 mensen, daar moeten we zuinig op zijn en de klachten vallen best mee. We zullen het verkeer over de Westflank moeten sturen, maar we moeten realistisch zijn en kunnen nooit 100% garanderen dat vrachtverkeer dat naar Amersfoort moet, via Harderwijk zal gaan.” Hij pleitte voor een 30 km regiem in deze wijk. “Het is zowat het enige plekje in Ermelo waar 50 gereden mag worden.” Een fietsontsluiting via de hei noemde hij wenselijk. “We moeten het bos aan de Sportlaan dan ook in stand houden.” Ook zag hij wel een rol voor Kerkdennen weggelegd op gebied van duurzaamheid. “Zo kunnen we een eigen energiecentrale vestigen op het terrein van de gemeentewerf voor heel Kerkdennen.” Aan de bestaande rechten van bedrijven viel wat hem betreft niet te tornen. “Die zijn zo hard als het maar zijn kan.”

Banner TexSaloon Blacklight Poolen

Reacties

Cookieinstellingen