CDA Ermelo neemt voortouw in publieke discussie over Calluna

CDA Ermelo gaf vanavond 11 november als eerste politieke partij Ermeloers de kans om ‘en public’ de mening te ventileren over de toekomst van sport- en zwembad accommodatie Calluna. De samenlevingspartij gebruikt de meningen en adviezen om een standpunt te bepalen in de discussie over Calluna.

Met fotoreeks door Grietje-Akke de Haas

De daadwerkelijke discussie over Calluna wordt vanaf begin 2016 gevoerd in de politieke arena, als ook het onderzoek is afgerond waartoe het college van B&W opdracht heeft gegeven om te bepalen wat de beste optie is voor Calluna.

CDA-raadsleden Erik van der Weide en Jan Brand trapten de bijeenkomst af in het business-home van DVS’33. De bijeenkomst mocht zich mocht verheugen in veel en een divers gezelschap aan publiek. Van der Weide en Brand kwamen met een aantal interessante feiten waar beslist niet aan kan worden voorbij gegaan in de discussie. Jaarlijks kampt Calluna namelijk met een exploitatietekort van 1 miljoen euro waarbij het zwembad met ruim 7 ton aan euro de grootste verliespost is. Omgerekend kost het tekort de bezoeker 4,46 euro en elke inwoner 35,29 euro. De kunst is zo gaven beide raadsleden aan is deze geldverslindende kostenpost te reduceren en tegelijkertijd een eigentijdse zwem- en sportaccommodatie te realiseren.

Aan de hand van een stemapplicatie op mobiel en tablet of met een papieren formulier werd het publiek uitgebreid geënquêteerd. De uitslag lag een beetje in de lijn van de verwachtingen Zo kiest de meerderheid voor een nieuwe sporthal en renovatie van het zwembad en moet de exploitatie van het zwembad een taak van de gemeente blijven. Ook moet de nieuwe sportaccommodatie voldoen aan de tegenwoordige eisen van duurzaamheid. Verrassend was wel dat een overgrote meerderheid bereid is een hoger zwemtarief te betalen mits de toegangsprijzen betaalbaar blijven. Evenals dat de helft van het publiek een andere locatie voor Calluna ziet weggelegd; op landgoed Veldwijk bijvoorbeeld.

Interessanter waren de meningen buiten de enquête om. Zo oogstte een man instemming toen hij het CDA Ermelo ervan  ‘beschuldigde’ voor Sinterklaas te spelen door de ongenuanceerde manier van vragen stellen, terwijl er geen (voldoende) geld voorhanden is. Volgens Jan Brand vallen eventuele investeringen te verspreiden met de meerjarenbegroting van de gemeente Ermelo. Een ander kwalificeerde de gemeente Ermelo als rijk en pleitte voor nieuwbouw van het zwembad. Waarop een ander zich afvroeg of er wel rekening wordt gehouden met de wens dat naast een 25 meter bad ook het recreatieve gedeelte blijft behouden.

Adviezen kreeg CDA Ermelo ook genoeg mee. Zo werd geopperd dat de gemeente Ermelo best wat commerciëler mag denken door bijvoorbeeld sportgerelateerde winkels bij de nieuwe accommodatie te betrekken, vergaderruimtes, horeca, dienstverlenende bedrijven tot een wellnesscentrum.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen