Ermelo stelt ton aan euro beschikbaar voor opvang vluchtelingen

In de commissie Bestuur en Middelen afgelopen donderdag werd, als extra ingelast onderwerp, de voortgang vluchtelingenopvang besproken.

Door Jeanne Dijkstra

De raad is gevraagd 100.000 euro aan uitvoeringsbudget voor de de eerste kosten van noodopvang van vluchtelingen beschikbaar te stellen. Dat geld is bedoeld voor huisvesting, inkomen,beveiliging, inburgering en sociale voorzieningen. Bij de commissieleden, die zich wel konden vinden in het voorstel, leefden wel wat vragen over dit onderwerp.

Portefeuillehouder burgemeester André Baars gaf antwoord op de vragen. “Wij gaan niet de politie financieren, maar beveiliging zal soms particulier moeten worden ingehuurd. Dat kost geld.” Ermelo hoefde volgens hem nog slechts 2 statushouders te huisvesten in 2015. “De taakstelling voor 2016 komt pas in 2016. Daarop kan ik niet vooruitlopen.” Het getal van 18 statushouders dat Snoek noemde, gaat volgens Baars om een grote groep mensen die, vanuit gezinshereniging, naar Ermelo zijn gekomen. “Dat zijn familieleden, die gaan veelal bij mensen wonen die al een huis hier hebben gekregen. We zijn dus op orde.” Volgens Baars hangt de financiering van statushouders af van de verschillende typen statushouders en vluchtelingen. “Soms komen kosten voor rekening van de gemeenten en soms voor het COA. Dat is niet altijd helderen geldt voor specifieke situaties, maar dat speelt, in tegenstelling tot in sommige andere gemeenten, hier niet.”

Hoe lang het college nog nodig heeft om met een concreet voorstel te komen voor een locatie voor vluchtelingen, waar sommige commissieleden om vroegen, was nog niet duidelijk. Baars: “Wij zijn er als gemeente klaar voor en de draaiboeken liggen ook klaar. We proberen ook te delen met de kennis van omliggende gemeenten.”

Banner Scheer en Foppen Energievreters

Reacties

Cookieinstellingen