CDA Ermelo wil dat overtreders leren van hun fouten

Volgens CDA-raadslid Erik van der Weide moet in handhavingskwesties worden gekeken of er opzet in het spel is. Met andere woorden; hanteer de menselijke maat.

Dit bericht CDA Ermelo in een persbericht:

Het CDA Ermelo heeft in de commissievergadering Bestuur & Middelen van 30 september het college en de commissieleden uitgedaagd om periodiek door te spreken over toezicht en handhavingsvraagstukken. Woordvoerder Erik van der Weide ziet genoeg ruimte om de afwegingen van ‘het gemeentehuis’ transparanter te maken.

‘De notitie over toezicht- en handhavingsbeleid die het college nu openbaar maakt is een goede eerste stap, maar voor een zuivere discussie hebben we ook verantwoordingsinformatie achteraf nodig’ aldus Van der Weide. Het CDA Ermelo hamert zo op transparantie omdat het college zelf de bevoegdheden en verantwoordelijkheid heeft om per situatie te bepalen of zij handhaaft of niet.

Het CDA Ermelo vindt dit een goede zaak. Van der Weide stelt: “We moeten niet alle situaties en incidenten over één kam scheren, maar kijken naar de menselijke maat: Is er opzet in het spel en wordt de overtreding vaker gemaakt? Dat zijn wat ons betreft de belangrijkste criteria om te handhaven. Als wij door het dorp lopen horen we veel onvrede over handhaving op hondenpoep in de wijken of te hoge begroeiing van de bermen. Deze onderwerpen worden in het beleidsplan nu laag geprioriteerd wat wil zeggen dat de gemeente er niet actief op handhaaft. Wat het CDA betreft moet de gemeente scherper kijken naar de gevolgen van een overtreding op de leefbaarheid en veiligheid van de Ermelose inwoners.”

Tegelijkertijd moet er ook vertrouwen zijn in inwoners en bedrijven, een overtreding wordt niet altijd met opzet gemaakt, ook al is het een overtreding met veel impact. Uiteindelijk willen we dat overtreders leren van hun fout en het niet nog eens doen, dat hoeft niet altijd met straffen en boetes aldus Van der Weide. Voor het CDA Ermelo is het daarom een voorwaarde dat het college vooraf de ruimte heeft om per geval te bekijken of handhaving nodig is. Hierdoor komt zij tegemoet aan de menselijke maat.

Het CDA Ermelo vindt wel dat dit het college niet moet weerhouden om daarover achteraf met de raad in gesprek te gaan. Van der Weide: ‘Het lijkt ons niet meer dan normaal dat ook over handhavingsvraagstukken wordt gesproken met de raad. Vooraf ruimte, achteraf transparantie, dat is wat ons betreft heel gezond.’ De commissieleden Bestuur en Middelen hebben afgesproken jaarlijks aan de hand van een lijst met ‘handhavingskwesties’ door te spreken over dit thema.

Banner Telgterpoort 300x250

Reacties

Cookieinstellingen