Wijkvereniging West Ermelo op verkeerde been gezet

Inspreker Beljaars van de Wijkvereniging West stelde tijdens de commissievergadering R & I dinsdagavond 29 september dat, bij het zien van het nieuwe zoektracé Westflank, het er op leek dat het bos aan de Oude Nijkerkerweg zou worden verplaatst.

Door Jeanne Dijkstra

“En een weg langs het bos is wel iets anders dan een weg door het bos. Op de tekening staat namelijk de huidige weg, de nieuwe weg en het fietspad erachter elkaar en dan pas de eerste boom. Dat betekent 50 meter verharden. We voelen ons daardoor op het verkeerde been gezet en zijn het er niet mee eens. Wij willen een strook groen tussen de huidige weg en de nieuwe weg ingetekend zien.”

“Dan het fietspad in de groenstrook bij de Arendlaan. Het gaat om veiligheid en groenbehoud. Ons alternatief de weg te verplaatsen is gehonoreerd. Maar het fietspad ligt nog steeds door de groenstrook. Het wordt aan de aannemer overgelaten en dat lijkt ons de omgekeerde wereld. Wat je niet wilt moet je niet doen. Ook aan de Koperwiek wordt de keuze aan de aannemer gelaten terwijl er een alternatief is. Wij verzoeken u deze tracés aan te passen. Er is een voorkeursvariant maar wij hebben goede alternatieven aangeboden. Anders krijgen we uiteindelijk iets wat we niet willen. Laten we het aanpassen aan het gewenste tracé, dan blijft er genoeg vrijheid voor de aannemer over. Laat de raad en de bewoners het gewenste traject kunnen borgen.”

Beljaar stelde dat er nu door het college is gekozen is voor betonnen fietspad en geluidsabsorberend asfalt.

Banner Doppenberg Zonwering

Reacties

Cookieinstellingen