SGP Ermelo komt op voor geboren en getogen Ermeloers

Op verzoek van de SGP Ermelo fractie heeft het college van B & W gisteravond 29 september bij monde van wethouder Heutink toegezegd het toekennen van een dubbele bestemming op recreatiewoningen te onderzoeken.

Dit schrijft Leo van der Velden, fractievoorzitter SGP Ermelo, in een persbericht:

Het beleid van de gemeente Oirschot kan hierin dienen als onderzoeksdocument. Ook BBE noemde eerder in de commissievergadering deze bestemmingsmogelijkheid als oplossingsrichting.

Aanleiding voor het verzoek was het starten van de 4 pilots in het kader van de Vitale Vakantieparken. Hierin ontbrak een pilot voor een fors aantal gemengde bedrijven die zowel legale permanente bewoning en recreatie prima naast elkaar willen laten voortbestaan. Een wezenlijk punt is dat de woningen geen gebruik kunnen maken van het vergunningsvrije bouwen en hierdoor een bescheiden schaal houden. Met dit beleid voorkom je tevens stevig te moeten inzetten op handhaving en kan rechtsongelijkheid worden voorkomen.

In Putten heerst bijvoorbeeld onbegrip over het wél huisvesten van statushouders op ‘de Heihaas’ terwijl naastgelegen parken worden uitgekamd. Ik durf op dit moment de stelling wel aan dat een arbeidsmigrant in Ermelo ongestoorder een recreatiewoning kan bewonen dan een geboren en getogen Ermeloër. De traceerbaarheid en herkenbaarheid van de eigen bevolking is immers vele male groter, hierdoor staat de autochtone bevolking min of meer op achterstand.

Dit mag wat de SGP betreft nooit de bedoeling zijn en mogelijk kan deze dubbele bestemming iets bijdragen ter voorkoming hiervan. We wensen wethouder Heutink veel wijsheid toe en hopen dat we als raad en college komen tot een oplossing voor duizenden mensen die in onze gemeente leven zonder eerlijk te kunnen zijn over hun verblijfplaats. Willen we dan alles toelaten? Zeker niet, maar er moet duidelijkheid komen en bij leven en welzijn moet over een paar jaar iedereen hardop kunnen zeggen: Wonen in Ermelo? Dat doe je legaal!

Leo van der Velden, fractievoorzitter SGP Ermelo

Banner Breasy

Reacties

Cookieinstellingen