College B & W Ermelo krijgt extra krediet van 515.000 euro voor de Westflank

De gemeenteraad ging donderdagavond 17 september akkoord met het extra krediet van 515.000 euro voor de Westflank.

Door Jeanne Dijkstra

De meerderheid van de raad lijkt in oktober te zullen instemmen met de keuze van het college voor variant 1, namelijk het fietspad door het bos. De varianten 2 en 3 lijken daarmee naar de achtergrond te schuiven. Echter pas in de raadsvergadering van oktober zal het uiteindelijke tracé voor de weg en het fietspad worden gekozen.

Een motie van VVD, ingediend door Désirée Meijsen, om het krediet pas vrij te maken wanneer er financiële onderbouwing zou worden gegeven voor de verschillende varianten, haalde het niet in de raad. ” Er is geen duidelijkheid in kosten, bovendien zijn veel bomen en veiligheid in het geding. Er is geen begroting voorgelegd”, stelde Meijsen.

Wethouder Jan van Eijsden ontraadde deze motie omdat het college dan te veel prijs zou moeten geven over het financiële plaatje dat door Ermelo is gemaakt.

Lees verder op Ermelonext.nl

Reacties

Cookieinstellingen