Gemeente Ermelo heeft huishoudboekje goed op orde

Het college van burgemeester & wethouders van Ermelo is er in geslaagd de begrotingsjaren 2016 tot en met 2019 sluitend te maken, ondanks onzeker Haags financieel beleid.

Door Jeanne Dijkstra

Tegenover alle uitgaven in deze begrotingsjaren staan minstens zoveel inkomsten. De komende vier jaar laten zelfs een voordeel zien. Het jaar 2016 sluit met een voordeel van € 1.3 miljoen aflopend naar een voordeel van € 429.000 in het jaar 2019.

Om de financiën gezond te houden en financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden wordt de gemeenteraad voorgesteld de voordelen te parkeren in een reserve want in een begroting zitten altijd onzekerheden.

Het coalitieakkoord en collegeprogramma vormen de basis van het gemeentelijk beleid. Een belangrijk uitgangspunt hierin is de transformatie van een verzorgingsstaat naar een samenleving waarin iedereen meedoet. Op vele terreinen liggen de komende jaren mooie initiatieven en uitdagingen.

Enkele voorbeelden:

  • Als gemeente aantrekkelijk blijven voor burgers en toeristen door een “levend” centrum, een prettige en veilige woonomgeving en goede recreatiemogelijkheden.
  • Een verdere invulling geven aan het Accommodatiebeleid (zwembad en sporthal Calluna, Huis van Bestuur en Cultuur en goede huisvesting van scholen).
  • Een goede balans houden in de woningvraag en woningaanbod en het verder verduurzamen van onroerend goed.
  • De bereikbaarheid en ontsluiting van ons dorp op een goed niveau houden (invulling geven aan het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan en de Westflank).

Lees verder op Ermelonext.nl

Reacties

Cookieinstellingen