Esther Verhagen snoert BurgerBelangen de mond

Foto:

Zonder zelf teveel kleerscheuren op te lopen, loodst wethouder het GVVP door gemeenteraad.De overgrote meerderheid van de gemeenteraad heeft richting gekozen over hoe de komende jaren om te gaan met het verkeer en vervoer, door de actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan groen licht te geven. 

Veel van wat werd besproken gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering was een herhaling van zetten van eerdere beraadslagingen. Tegen de verwachtingen in stemde de SGP toch in met het voorstel. al blijft SGP-raadslid Leo van der Velden aanhikken tegen het feit dat voor veel plannen onvoldoende financiële dekking is. In de bedoelingen van het geactualiseerde GVVP kan de SGP zich echter vinden.
Dorpspartij Ermelo en Gemeentebelang Ermelo, die sinds vorige week zijn gefuseerd tot de nieuwe partij BurgerBelangen Ermelo,  bleven bij het eerder ingenomen standpunt. Bij de presentatie van de fusiepartij had Wouter Vogelsang al aangegeven dat wat BurgerBelangen Ermelo betreft, het GVVP na de gemeenteraadsverkiezingen meteen de prullenbak in mag. Gisteravond benadrukte hij nog eens: “Wij wijzen het voorstel af. Dat een valide dekking ontbreekt voor veel actiepunten is moreel verwerpelijk. Ook is het GVVP strijdig met de belangen van de bewoners van de Maximalaan en de Julianalaan, wijkvereniging West en de belangengroep Horsterweg.”
Wethouder Esther Verhagen had evenwel haar huiswerk goed op orde. De beschuldiging dat het college met geld zou smijten en dat de leden elke ambitie en visie  ontbreekt, pareerde zij. Verhagen had de historie van beide partijen maar eens onder de loep genomen. Met onder meer voorstellen voor een turborotonde, de Julianalaan in zijn geheel opwaarderen naar 50 kilometer tot een parkeerkelder op Marktplein, plannen die in de vele miljoenen lopen, vroeg zij zich af wie met geld smijt. Bovendien vindt Verhagen dat veel plannen die in het GVVP worden gerealiseerd, als verkiezingsbeloftes zijn terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s 2010-2014 van Dorpspartij Ermelo en Gemeentebelang. 
“Als het GVVP van u de prullenbak in mag, hoe leg je dat dan uit aan de kiezers?”, haalde Verhagen subtiel haar gram.
 
Cookieinstellingen