Wethouder houdt burgers dikke worst voor

Foto:

Met het aangepaste Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan  (GVVP) schept het college valse verwachtingen.

Met de voornemens in het aangepaste Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan  (GVVP) schept het college van burgemeester en wethouders valse verwachtingen.
Dat beweerden de oppositiepartijen, Gemeentebelang, SGP en Dorpspartij Ermelo, gisteren in de raadscommissie openbare werken, bij hoog en bij laag.
Inzet is de lijst aan wensen waar aan de top vijftien voorrang wordt gegeven. 
Dit betreffen het Westflanktracé, een andere verkeersoplossing voor het kruispunt 
Dirk Staalweg/Hamburgerweg/Paul Krugerweg om de veiligheid voor vooral jonge fietsers te verbeteren, het duurzaam veilig inrichten van de Horsterweg en de Julianalaan, de inrichting van de Jacob Catslaan naar 50 kilometer, het aanleggen van  extra parkeerplaatsen voor het oplossen van actuele parkeerproblematiek in de wijken, extra parkeerplaatsen op de Chevallierlaan, de veiligheid voor fietsers vergroten op de route Schaapsdijk/Zeeweg met vrijliggende fietspaden in rood asfalt, het routenetwerk van het Fietsknooppuntnetwerk verbeteren, een fietsvoorziening in de kern Speuld op de Garderenseweg, een bewaakte fietsenstalling bij het station, een sluitend fietsnetwerk tot verkeersregelinstallaties bij spoorovergang Telgterweg, Heidelaan, Hamburgerweg en Dr. Van Dalelaan voor een goede afstemming van de verkeerslichten.
Het geld om de plannen te realiseren vormt het grootste struikelblok voor de oppositie. Want dat is er volgens de partijen niet voldoende. 
Leo van der Velden (SGP): “Het is lastig over plannen na te denken terwijl er geen sluitende begroting is. In die zin moeten we terughoudend zijn met beloftes, om teleurstellingen te voorkomen.” Met een plan zonder dekking zadel je de nieuwe gemeenteraad op, meent Ben Noorloos (Gemeentebelang). “Bovendien houden we de burgers een vette worst voor.” 
Han Wilhelm (Dorpspartij Ermelo) sprak op sarcastische toon over het lef van het college om vlak voor de verkiezingen een dergelijk document te presenteren. “Met maar liefst een tekort van 7 miljoen extra voor het komende college. Dat is de zaak voor je uitschuiven. Dit GVVP is daarom niet rijp genoeg om nu al te behandelen.”
Wethouder Esther Verhagen ontkrachtte de beweringen van de drie partijen met klem. “Dit is klinkklare onzin”, verwees ze naar de financiële paragraaf in de stukken. Hierin valt te lezen dat van de 7 miljoen euro er volgens Verhagen voor nog een bedrag van 3,6 miljoen krediet moet worden beschikbaar gesteld. “Wij hopen dat we voor het Westflanktracé niet al het geld nodig zullen hebben. Dus wellicht houden we daar geld aan over.”
De financiële dekking moet in de Kadernota 2014 worden geregeld. Het (nieuwe) college komt met voorstellen, de (nieuwe) gemeenteraad bepaalt. 
Omdat met de maatregelen van het geactualiseerde GVVP het wegennet op de komende tien jaar wordt voorbereid, is het volgens Verhagen heel normaal dat de financiële dekking niet honderd procent is. 
De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers-en VervoersPlan Ermelo wordt in de gemeenteraadsvergadering op nieuw besproken.  
Cookieinstellingen