Nieuwe ‘fans’ voor Esther Verhagen

Foto:

Het aantal burgers dat met de wethouder ‘een appeltje heeft te schillen’ groeit.

Binnenkort gaat wethouder Esther Verhagen in gesprek met de heer Hilgenkamp. Op locatie zelfs, als het aan Verhagen ligt, om de situatie ter plekke te bespreken. 
Gisteravond, tijdens de raadscommissie openbare werken, kwam de heer Hilgenkamp namelijk zijn zorg uiten over de verkeersveiligheid in nieuwbouwbuurt Het Trefpunt, vergezeld van een handtekeningenlijst ondertekend door meerdere buurtbewoners.
Waarbij hij inzoomde op de Maximalaan, al treft het probleem eigenlijk de hele wijk.  De afsluiting van de Prins Hendriklaan maakt, betoogde hij, dat het bestemmingsverkeer uit de Koninginnenbuurt noodgedwongen via de Maximalaan van en naar de Harderwijkerweg rijdt. Verkeer bovendien dat de maximumsnelheid niet zo nauw neemt. 
Daarnaast bestaat de vrees dat de Maximalaan een belangrijke verkeersader gaat worden zodra de Prins Hendriklaan aan één zijde wordt geopend. “Dit betekent dat de Maximalaan dan een belangrijke verbinding tussen de Harderwijkerweg en de Julianalaan/Koolbaanweg wordt.” Een dergelijke laan in een kinderrijke buurt is daar niet geschikt voor, zo vindt Hilgenkamp.
Volgens wethouder Verhagen echter zijn de gevolgen van de besluiten beperkt voor de Maximalaan. Met een schatting van duizend verkeersbewegingen verwacht zij niet dat de Maximalaan een ontsluitingsweg wordt. De 30-kilometerweg met een flinke bocht zou dat ontmoedigen. “Wellicht kunnen we kijken naar verkeersremmende maatregelen. Maar nu gaat het nog om een wijk in opbouw en een bouwweg die nog niet is ingericht. Zo nodig, dan kunnen we daarna alsnog gaan ingrijpen.”
Cookieinstellingen