Minder lang wachten voor stoplichten

Foto:

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met nieuw softwarepakket voor verkeerslichteninstallatie bij spoorwegovergang.Van de Hamburgerweg via het spoor oversteken naar de Telgterweg, je zou er bijna voor omrijden, zolang is de wachttijd en zo vaak zijn de spoorbomen gesloten. Het meest irritante is dat de verkeerslichten van de kruisende wegen niet zijn afgestemd op het sluiten van de spoorbomen. 

Nu de komst van het Randstadspoor voorlopig van de baan is en ondertunneling van het spoor geen reële optie meer is, worden de lange wachttijden teruggebracht door de verkeersregelinstallatie (VRI) aan te passen. 
Het is maar net uit welke richting het verkeer komt, maar gemiddeld scheelt het ruim een halve minuut ‘knarsetanden’. 
Er werden wel kanttekeningen geplaatst bij een aantal bijkomende maatregelen. Zo pleitte Folkje Spoelstra (ChristenUnie) voor behoud van vrij rechtsaf slaan voor fietsers uit alle richtingen. Een voorstel waar wethouder Esther Verhagen zich in kon vinden.  Daarnaast stuurden meerdere raadsfracties aan op het verbeteren van de situatie op de Dr. van Dalelaan. Dit was op voorzet van een schriftelijke reactie van de heer Hammer, die doelt op de vorm van de verkeerszuil. 
‘Er ligt een verkeerszuil in een zodanige vorm dat die een flessenhals vormt. 
Alleen de eerste vier auto’s kunnen gebruik maken van de tweede baan, die door de verkeerszuil ontstaat. Als er meer dan vier auto’s in een van beide stromen voor het stoplicht’ staan te wachten belet de flessenhals de doorstroming voor het verkeer in de andere stroom. De Van Dalelaan is daar breed genoeg om de heuvel recht door te laten lopen‘. 
Verhagen beloofde er mee aan de slag te gaan om zodoende de doorstroming te bevorderen. 
Het streven is dat VRI eind dit jaar, begin volgend jaar wordt aangepast. Heikel punt is het kostenplaatje van 210.000 euro. Verhagen mikt echter op een forse bijdrage uit het subsidiepotjes van de Provincie Gelderland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Cookieinstellingen