‘Maar’ 9 stembureaus open in Ermelo voor referendum Oekraïne

Het aantal stembureaus in Ermelo dat open zal zijn voor het referendum dat 6 april 2016 wordt gehouden over het associatieverdrag met Oekraïne, wordt van 16 naar 9 verminderd.

Door Jeanne Dijkstra

“We verwachten dat de doorlooptijd sneller zal zijn dan bij reguliere verkiezingen, omdat mensen alleen ja of nee hoeven in te vullen”, aldus burgemeester André Baars.

Wel zal er volgens hem in elke wijk een stembureau geopend zijn. “En op locaties waar veel ouderen wonen, zullen we voorrang geven voor zo’n stembureau. We hopen dat we in Ermelo met 9 bureaus goed in staat zullen zijn het referendum te houden.”

Dat er minder stembureaus open zullen zijn heeft volgens Baars ook te maken met het kostenaspect. “We hebben van het Rijk ook minder geld gekregen om dit referendum te houden en we moeten ook praktisch kijken.”

Jan Roos van het medium Geen Stijl zorgde er via een handtekeningencampagne (GeenPeil) op zijn internetsite voor dat er maar liefst 427.939 ondersteuningsverklaringen werden ingediend. Dit was genoeg voor de Kiesraad om een referendum over dit onderwerp te houden. Door Jeroen de Kreek, voormalig advocaat en activist, werd een officieel bezwaar ingediend tegen het Kiesraadbesluit dat het GeenPeil-referendum aan de officiële eisen voldoet. De Kreek tekende in zijn klacht beroep aan tegen de digitale methode waarmee GeenPeil de benodigde 427.939 handtekeningen verzamelde. De Raad van State heeft echter op 26 oktober uitspraak gedaan en beslist dat het referendum mag doorgaan. Ook heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich al achter het referendum geschaard.

Reacties

Cookieinstellingen