Maatwerk verblijfsrecreatie Ermelo wordt een hele klus

De gemeenteraad van Ermelo wordt door het college gevraagd in te stemmen met de toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo. “Dat hebben we per gebied gedaan”, zegt wethouder Esther Heutink.

“Het gaat daarbij om de Strokel enTonsel, Drieërweg en de kern Horst.”

Door Jeanne Dijkstra

Volgens Heutink is daarbij maatwerk nodig. “Het wordt een hele opgave, zeker omdat Ermelo meer dan 100 recreatieparken heeft, waaronder relatief veel kleine parken die allemaal een ander karakter hebben. Sommige hebben een eigenaar, andere hebben meerdere eigenaren in een VVe en weer anderen helemaal geen eigenaar.”

In februari 2015 is het projectplan Kwaliteitsimpuls Verblijfsrecreatie vastgesteld door de gemeenteraad met als doel de verblijfsrecreatie succesvol te revitaliseren. Daartoe zijn 4 pilotprojecten vastgesteld. Maar om het beoogde resultaat te bereiken is een zeer complexe opgave. “Iets dat in 40 jaar zo is gegroeid, buig je niet zomaar om, dat kost veel tijd”, aldus Heutink.

Banner TexSaloon algemeen

Reacties

Cookieinstellingen