Buurtvereniging Horst en Telgt Ermelo komt met Buurtplan

Op het gemeentehuis werd maandagochtend 7 december het Buurtplan van Horst & Telgt overhandigd aan het college door enkele vertegenwoordigers van de Buurtvereniging H & T.

“Een mooi product dat ontstaan is door de samenleving van Horst en Telgt zelf. Een mooi verhaal waarvoor ik een compliment wil geven”, aldus wethouder Jan van den Bosch.

Door Jeanne Dijkstra

Hij voegde er wel aan toe dat de gemeente natuurlijk wel de hoeder blijft van de samenleving. “Bij de uitwerking zullen wij als gemeente natuurlijk wel de knopen doorhakken, maar we werken vanuit de opdracht van het Buurtplan.”

Woordvoerder Harro Staal van de Buurtvereniging bevestigt dat bewoners zelf nagedacht hebben over de zeven thema’s uit de buurt zoals onder andere functieverandering, zorg, wonen, infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen, toerisme, recreatie en landschap. “Het zijn onze visies hierop en deze hebben we in onderlinge samenwerking met de gemeente ontwikkeld in werkgroepen. Het vertrouwen in de gemeente is gegroeid nu de bewoners zelf over problemen en oplossingen mochten nadenken.”

Wethouder Van den Bosch beaamt dat. “Vaak leggen bewoners hun klachten en problemen neer bij de gemeente zodat die het mag oplossen. In dit geval draaien wij het om en laten we mensen zelf nadenken hoe zij het zouden oplossen. De gemeente helpt hen daarbij en faciliteert. Dat is een veel betere rol die ook aansluit op wat burgers van ons verwachten.”

Een belangrijk onderwerp is volgens de bewoners van H & T functieverandering van bedrijven. “Wij vinden niet dat er altijd gebouwd moet worden op de locaties waar schuren worden gesloopt, maar zouden bij voorbeeld graag zien dat dit geclusterd en in linten wordt gedaan waar het vanuit historisch oogpunt ook al werd gedaan. Hiervoor zou een soort sloopbank kunnen worden gecrëeerd, zodat het ene bedrijf dat wel wil slopen maar niet wil bouwen meters aan kan verkopen, waardoor een ander bedrijf wel kan bouwen.”

Banner Zomernest 300x125

Reacties

Cookieinstellingen