Gemeente Ermelo op volle toeren naar een duurzaam Ermelo 2016-2020

In een Programmaplan ‘naar een duurzaam Ermelo 2016-2020’ worden zes doelen en ambities vastgelegd waarop Ermelo de komende jaren wil inzetten om uiteindelijk te komen tot het beoogd resultaat, namelijk klimaatneutraal te zijn in 2035 en energieneutraal te zijn in 2030.

Door Jeanne Dijkstra

Dat kan alleen worden bereikt wanneer gemeente, bedrijven en inwoners samenwerken en hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De raad moet deze doelen en ambities vaststellen.

De doelen voor 2020 zijn onderverdeeld in zes doelen. De belangrijkste is volgens wethouder Jan van Eijsden meer bewustwording van de Ermelose samenleving op het gebied van duurzaamheid. Doel 2 is een sterkere deelname/participatie van de Ermelose inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden op dit gebied. Het college denkt dan met name aan verduurzamen van vastgoed, waarbij burgers zelf aan de slag moeten gaan met hun woningen. “Een woonomgeving kan alleen duurzamer worden als dat gebeurt samen met bewoners, bedrijven en instellingen”, aldus Van Eijsden.

Doel 3 is inzetten op training van medewerkers op het gebied van duurzaamheid. “Ook in het eigen huis moeten deze rollen op dit thema worden versterkt. Daar zijn we al druk mee bezig in de eigen bedrijfsvoering en op het gebied van dienstverlening.” Wat betreft doel 4 moet Ermelo de discussie aangaan ten aanzien van grootschalige en duurzame energie opwek, vindt Van Eijsden. “De raad wil geen windmolens, maar wat willen we dan met zijn allen?” Doel 5 is gericht op het verminderen en verduurzamen van energiegebruik. Gedacht wordt aan besparen waarbij het doel vooral gericht is op grondstoffen in de brede zin, zoals materiaalkeuze. Doel 6 behelst het verminderen en duurzamer gebruik van afval, water en fossiele energeie en komt mede voort uit het nationale afvalbeleid : Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Volgens Van Eijsden heeft Ermelo koplopers nodig die hun goede ideeën durven etaleren. Lees verder op Ermelonext.nl

Banner OosterhoffPoolen 300x125

Reacties

Cookieinstellingen