Drie gemeenten doen het samen

Foto:

 Colleges zeggen definitief ‘ja’  tegen de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. 

De burgemeesters en gemeentesecretarissen van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde hebben maandag hun handtekening gezet onder de Gemeenschappelijke Regeling voor Meerinzicht. Hiermee zeggen de colleges definitief ‘ja’  tegen de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De colleges pakken hiermee de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de dienstverlening aan interne en externe klanten te verbeteren en te besparen op kosten. Medewerkers krijgen meer kansen voor kennis- en loopbaanontwikkeling. Zo worden de gemeenten minder kwetsbaar.
Meerinzicht is een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van, voor en bij de drie gemeenten die producten en diensten op het gebied van bedrijfsvoering gaat leveren. De Gemeenschappelijke Regeling is de juridische basis voor Meerinzicht. De Bijzondere Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over de inhoud van de regeling en de drie gemeenteraden hebben het licht op groen gezet om de regeling nu formeel aan te gaan.
Geen gedwongen ontslagen
De medewerkers die nu bij de bedrijfsvoeringsonderdelen van de drie gemeenten werken, treden in 2014 in dienst van Meerinzicht en blijven ambtenaar. Er vallen als gevolg van de samenwerking geen gedwongen ontslagen. Als de samenwerking helemaal is ingevoerd zullen er meer dan 200 medewerkers actief zijn in Meerinzicht. 
Huisvesting
Voor de huisvesting van Meerinzicht wordt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimten in de gemeente-huizen, zodat er geen geld aan aparte huisvesting wordt uitgegeven. Voor elk bedrijfsvoeringsonderdeel is één gemeentehuis als standplaats gekozen. Het onderdeel Informatisering en Automatisering komt in Harderwijk, Personeel en Organisatie en Belastingen in Zeewolde en Facilitaire Zaken en inkoop  in Ermelo. In de tweede fase (2015) gaan ook Financiën, Gegevensmanagement, Juridische Zaken en Communicatie over naar Meerinzicht. Bij al deze onderdelen blijven de gemeente autonoom beslissen over het beleid; Meerinzicht bereidt dat voor en voert dat uit.
Aansturing samenwerking
Het bestuur van Meerinzicht  bestaat uit de politiek verantwoordelijke wethouders van de drie gemeenten. De dagelijkse aansturing verloopt via een directieteam dat bestaat uit de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Meerinzicht. Rein Zijlstra, wethouder ICT, Financiën en Belastingen Zeewolde: ”De drie gemeentesecretarissen blijven op deze manier net als nu eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Zo organiseren we de samenwerking naar ons toe en blijft bedrijfsvoering nauw met de gemeentelijke organisaties verbonden. Doordat we in het bestuur beslissen op basis van unanimiteit houden ook de gemeenteraden grip op Meerinzicht. Zij kunnen namelijk hun wethouder ter verantwoording roepen.”
Vruchten plukken
De afgelopen maanden hebben teams uit de drie gemeenten elkaar al volop opgezocht om te kijken hoe ze op de beste manier kunnen samenwerken. Ze kregen ruime kaders en opdrachten mee, zodat er daadwerkelijk een ‘bottom up’ proces kon plaatsvinden. Pieter den Besten, wethouder Middelen gemeente Harderwijk: “We hebben vertrouwen in de zorgvuldigheid en professionaliteit van de medewerkers. Door de tijd te nemen en de samenwerking in  te laten invullen door de medewerkers, kunnen we er straks optimaal vruchten van plukken.” 
Vertrouwen
Harderwijk, Ermelo en Zeewolde werken intensief samen op het gebied van bedrijfsvoering om kosten te besparen en betere kwaliteit producten en diensten te leveren. Medewerkers krijgen meer ruimte voor kennis- en loopbaanontwikkeling. Samen bedienen we  inwoners en bedrijven nog beter en sneller. Zo worden we minder kwetsbaar. Tom Nederveen, wethouder ICT, financiën en belastingen gemeente Ermelo: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze ambitieuze doelstellingen met Meerinzicht kunnen waarmaken. Het is gewoon een kwestie van dóen!”
Nu de gemeenschappelijke regeling is ondertekend kan de samenwerking vanaf 1 januari 2014 daadwerkelijk starten.
Cookieinstellingen