Volle kracht vooruit met nieuw centrum Ermelo

Foto:

Het gebied tussen de Rabobank en De Verbinding blijft de meest lastige klus.Wethouder Jan van den Bosch deelde maandag mee erg tevreden te zijn over de voortgang van de plannen voor een vernieuwd centrum. De Stationsstraat, het gebied tussen de Rabobank en De Verbinding, blijft evenwel het zorgenkindje. Binnenkort wil Van den Bosch met de ondernemers daarover in gesprek gaan. 

“We moeten”, is hij van mening, “niet in de hele Stationsstraat proberen de detailhandel overeind te houden, maar een visie ontwikkelen over wat in dit gebied van waarde is voor de consument. Natuurlijk kunnen wij de winkeliers niet dwingen te verhuizen. De hele Stationsstraat valt echter niet te bewinkelen.”
Spijkers met koppen ziet hij in de uitbreiding van de parkeerplaats bij de Rehobothkerk aan de Groeneweg. ( zie ook eerdere berichtgeving).
Daarnaast is Van den Bosch blij dat de ondernemers hebben ingestemd met het centrummanagement en reclamefonds voor het centrum van Ermelo. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, wordt per 1 januari reclamebelasting ingevoerd, waarmee de kosten om het winkelcentrum te promoten eerlijker worden verdeeld. De eerste drie jaar draagt de gemeente een kleine 40 procent bij aan de kosten. De belasting voor de winkelier wordt berekend op de WOZ-waarde van het pand. De ondernemer is in ieder geval 300 euro per jaar verschuldigd aan reclamebelasting en maximaal 600 euro. Winkeliers die lid zijn van de Ondernemersvereniging Ermelo gaan bovendien minder contributie betalen, van 350 euro per jaar wordt dit verlaagd naar 52 euro.
Ook verklapte Van den Bosch dat de plannen voor uitbreiding van de HEMA vorderen. Het enige dat hij erover kwijt wilde is dat de huidige ‘skyline’ intact blijft. Daarnaast zijn er gesprekken gaande over nieuwbouw  op de locatie van het voormalige restaurant de Witte Herberg aan de Putterweg. In december wordt de ondertekening van een intentieovereenkomst verwacht met de ontwikkelaar. 

Cookieinstellingen