Overgang van AWBZ naar Wmo iets duidelijker

Foto:

College overweegt bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk te laten doen.Dat zei wethouder Laurens Klappe vanochtend bij de presentatie van de ‘uitgangspuntennotitie Transitie AWBZ-Wmo’. Kortweg wordt met de notitie richting gegeven hoe om te gaan met het feit dat per 2015 de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ een verantwoordelijkheid van de gemeente wordt, met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de overheveling gaat een bedrag van 8 miljoen euro gemoeid, voor op het moment 844 cliënten. Dit lijkt een fors bedrag, maar is nog altijd 25 procent minder dan het Rijk uitgaf voor deze zorgcomponenten. 

“Het gaat om het principe van wederkerigheid”, vindt Klappe. ‘Iemand die in de bijstand zit kan best vrijwilligerswerk doen. We willen daar als college dan ook sterker op inzetten. Er is al een briefwisseling gestart waarin we vragen wat iemand doet voor vrijwilligerswerk, of iets wil doen voor de samenleving.”
Daarnaast deelde Klappe mee dat de gemeente zelf mag regelen wie voor de zorgondersteuning in aanmerking komt. Bovendien is het plan een eigen bijdrage in te stellen naar draagkracht van de aanvrager. Klappe zei blij te zijn dit als gemeente zelf te mogen bepalen, al betekent het dat de hoogte van de eigen bijdrage per gemeente kan gaan verschillen.
Ook is het streven de PGB-budgetten zoveel mogelijk te garanderen. Daarnaast wordt aangestuurd op een efficiënte werkwijze. Het college wil minder in conclaaf met bijvoorbeeld bureau’s die indiceren of iemand zorg kan krijgen en in welke vorm. 
“Het is de bedoeling dat er een sociaal team komt die op een snelle wijze bepaalt welke hulp te bieden.”

Cookieinstellingen